Raad praat

De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt haar eerste vergadering na het zomerreces op donderdag 10 september. Aanvang: 19.30 uur. Op de agenda staan, onder voorbehoud, onder meer:

  • Actieplan geluid 2020-2022
  • Voortgangsrapportage project Prinsenhof
  • Notitie Uitgangspunten Delftse wateren.

De commissie vergadert in de raadszaal, maar nog steeds zonder pers en publiek. U kunt de vergadering volgen via de webcast.  Als u wilt inspreken, kunt u dat digitaal doen tijdens de vergadering. U kunt zich tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

Delflandplein

De commissie Ruimte en Verkeer organiseert een bijeenkomst om meer te weten te komen over de verkeersveiligheid op de rotonde Delflandplein.  Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Unit 71B, in winkelcentrum De Hoven aan de Troelstralaan in Delft. U kunt deze bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen alleen bijwonen met uitnodiging. Aanmelden kan door een mail te sturen naar pjvdvalk@delft.nl.

Uw mening
Uw mening