Raad praat over corona

De leden van de commissie Algemeen spraken donderdag 25 juni over de actuele ontwikkelingen rondom de strijd tegen het coronavirus. Burgemeester Marja van Bijsterveldt en wethouder Bas Vollebregt gingen onder meer in op de vragen over Delftse evenementen. Van Bijsterveldt wees daarbij op de nieuwe noodverordening die vanaf 1 juli van kracht wordt. Die verordening is nog in de maak. Daarin staan regels die evenementen in een aangepaste vorm mogelijk maken.

Kerkdiensten

De burgemeester kon de ChristenUnie geruststellen dat kerkdiensten in de openlucht mogelijk zijn als die als demonstratie worden aangemeld. Ze voegde er wel aan toe dat gezamenlijk zingen nog niet is toegestaan, maar gewone diensten zijn wel mogelijk. 

Geen nieuwe evenementen

Delft hoeft volgens wethouder Bas Vollebregt in de tweede helft van dit jaar niet te rekenen op nieuwe evenementen. Het evenementenbudget voor dit jaar is volledig benut. Of de geplande evenementen kunnen doorgaan, is volgens de wethouder ook afhankelijk van de vraag of zij kunnen voldoen aan de nieuwe richtlijnen.

Cultuur

De financiële ondersteuning aan bijvoorbeeld culturele instellingen heeft het college voorbereid in het voorstel Kwijtschelding van huur en erfpacht van gemeentelijke objecten. Dit voorstel is door tijdgebrek doorgeschoven naar de vergadering van de commissie Algemeen op 2 juli.

Terrassen

De burgemeester liet donderdag weten dat de handhavers de komende tijd nauwlettender gaan controleren bij de terrassen. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld, maar ze beaamde dat winkeliers en horecaondernemers merken dat de regels niet altijd worden nageleefd.

Tozo-regeling

Wethouder Stephan Brandligt stelde naar aanleiding van vragen van het CDA dat de nieuwe Tozo-regeling om zelfstandigen tijdelijk tegemoet te komen strenger is, maar dat een beroep geen rol speelt bij het toekennen daarvan. Het CDA pleitte bij wethouder Karin Schrederhof voor meer samenspraak in verpleeghuizen. De wethouder zei dat in haar overleg met DSW en Pieter van Foreest te zullen meenemen.

Kosten

De VVD rekende voor dat Delft al voor 12,8 miljoen aan kosten heeft gemaakt en dat daarvan 10,5 miljoen euro nog niet is gedekt. Wethouder Stephan Brandligt verwacht dat het Rijk het grootste deel van dat gat gaat invullen. Hij verwacht binnen twee weken een brief uit Den Haag.

Uitbuiting

GroenLinks vroeg aandacht voor de seksuele uitbuiting van kinderen en riep de burgemeester op tot actie. De burgemeester liet weten dat haar daarover nog geen signalen hadden bereikt. Ze gaat na wat de situatie is.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.

Uw mening
Uw mening