Raad praat over schuldhulpverlening

Op donderdag 24 november vergadert de commissie Sociaal Domein en Wonen. De commissievergadering begint om 19.30 uur in het stadhuis aan de Markt. 

Schuldhulpverlening

Op de agenda staat onder meer het Jaarverslag Schuldhulpverlening 2021. Het jaarverslag biedt inzicht op schuldhulp in Delft. Het verslag gaat onder meer in op de gevolgen van de coronacrisis op de schuldhulp. In het verslag valt ook meer te lezen over de invoering van de nieuwe gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Energie

De commissie bespreekt ook de Beleidsregel tijdelijke individuele bijzondere bijstand energiekosten 2022. De fracties ChristenUnie, Hart voor Delft, D66 en STIP hebben hierom gevraagd. Met deze beleidsregel kunnen bewoners met een laag inkomen individuele bijzondere bijstand aanvragen voor de gestegen energiekosten.

Inspreken

Wilt u tijdens het overlegdeel van de vergadering inspreken op een van de agendapunten? Dan kunt u zich tot 24 november 12.00 uur aanmelden bij de griffie. U kunt de vergadering bijwonen in de raadszaal. U kunt de vergadering ook thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Uw mening
Uw mening