Raad stelt Kaderbrief 2022 vast

Een opvallend eensgezinde gemeenteraad heeft op donderdag 30 juni de kaderbrief 2022 vastgesteld. De kaderbrief geldt als opmaat voor de programmabegroting 2023-2026. Die wordt na de zomer aangeboden aan de raad. Via tien moties probeerden partijen in diverse combinaties het beleid voor de komende tijd bij te sturen. De Kaderbrief 2022 werd unaniem aangenomen.

Veel is onzeker

De extra raadsvergadering volgde op het debat in de commissie Algemeen van dinsdag 14 juni. In dat debat stonden oppositie en coalitie tegenover elkaar. Wel waren de commissieleden het eens met het college dat in de kaderbrief heel veel onzeker is.

Tot en met 2025 positief saldo

Delft herstelt van de effecten coronacrisis. De oorlog in Oekraïne brengt nieuwe onzekerheden. De inflatie stijgt en Delft ontvangt nog steeds structureel te weinig geld van het rijk. Ze kan dan niet alle opgedragen taken uitvoeren. De cijfers in de kaderbrief laten tot en met 2025 een positief saldo zien. Daarna lijkt Den Haag de geldkraan weer dicht te draaien. Voor Delft dreigt dan een tekort van zeven miljoen euro.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.

Uw mening
Uw mening