Raad stemt in met herstelplan

Met een ruime meerderheid heeft de gemeenteraad in de vergadering op dinsdag 30 maart ingestemd met het herstelplan Delft in Balans. Dit bezuinigingsplan was nodig om de begroting sluitend te krijgen.

De gemeente heeft een tekort dat optelt tot € 7,7 miljoen in 2024. Een van de oorzaken is dat de gemeente er extra rijkstaken bij heeft gekregen, terwijl het Rijk fors heeft bezuinigd op de budgetten. Omdat de begroting niet sluit, eiste de provincie dat de gemeente een financieel herstelplan maakt. Nu dat is gebeurd, is de verwachting dat de provincie Delft niet langer onder preventief toezicht laat staan. Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.

Corona en Metropoolregio 

Op de agenda van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staat op donderdag 8 april onder meer de maandelijkse bespreking van de lokale situatie rondom corona. Ook het vaste bespreekpunt Metropoolregio Rotterdam Den Haag staat op de agenda. De vergadering begint om 19.30 uur.  De vergadering is digitaal, inspreken ook. U kunt zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden als inspreker via griffie@delft.nl.

Delflandplein en Vestia

De commissie Ruimte en Verkeer houdt op 8 april een digitale bijeenkomst over het onderzoek naar eenrichtingsfietsverkeer op het Delflandplein.
De commissie Sociaal Domein en Wonen houdt diezelfde avond een digitale beeldvormende bijeenkomst over het nieuwe herstelplan van Vestia. De commissieleden krijgen een technische toelichting op dit plan.

Kijk voor meer informatie op de website van de Delftse gemeenteraad.

 

Uw mening
Uw mening