Raad stuurt Rijk een brandbrief

De gemeenteraad heeft het Rijk een brandbrief gestuurd over de tekorten op de Delftse begroting.

Sinds 2010 heeft Delft al zo’n € 60 miljoen moeten bezuinigen, op een begroting van nog geen € 400 miljoen. ‘Inmiddels snijdt het mes tot op het bot’, laat burgemeester Marja van Bijsterveldt het Rijk in deze brief namens de raad weten. ‘We staan op het punt dat wij een aantal drastische maatregelen zullen moeten nemen, om onze begroting voor de komende jaren op orde te houden. Maatregelen die Delft en haar inwoners zullen raken.’

Centrumfunctie niet passend gefinancierd

De centrumfunctie van Delft is groot. Volgens de raad komt dit onvoldoende tot uitdrukking bij het verdelen van het geld dat gemeenten krijgen van het Rijk. Als dat zo blijft, kan de gemeente nieuwe gedecentraliseerde taken niet voldoende oppakken. Met deze brandbrief wil de raad dit, nogmaals, bij het Rijk onder de aandacht brengen.

Schrappen

Voor het komende jaar heeft de gemeente diverse noodzakelijke uitgaven voor Delft en de Delftenaren moeten schrappen. Het in stand houden van de basisvoorzieningen en het onderhoud van de openbare ruimte komen in het gedrang. Ook zijn recent bezuinigingen aangekondigd op onder meer DOK, de VAK, Werkse! en Delft voor Elkaar. En kan de gemeente de afspraken uit het Klimaatakkoord niet nakomen.

Niet uit te leggen

Verder ziet de raad zich genoodzaakt om een forse OZB-verhoging door te voeren, terwijl Delft al jaren tot de duurste gemeenten van Nederland behoort. Dit valt niet meer uit te leggen aan de Delftenaren, laat de raad het Rijk weten. De raad doet daarom een beroep op het Rijk voor structureel meer geld en herstel van tekorten uit het verleden.


De brandbrief is te vinden op de website van de gemeenteraad.