Referendum blijft voor discussie zorgen

Aanpassing van de referendumverordening blijft in Delftse politiek voor discussie zorgen. Een voorstel om deze meer te laten aansluiten op de modelverordening van de VNG leidde dinsdag tot een levendig debat in de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Schrappen

De VVD kondigde dinsdag een motie aan om de referendumverordening te schrappen. De partij is voor de representatieve democratie en tegen het referendum. Veel steun lijkt die motie niet te krijgen. Een meerderheid van de fracties wil de verordening handhaven, maar wel op vijf  punten wijzigen. De gemeenteraad behandelt het aangepaste voorstel in de raadsvergadering op donderdag 1 oktober. De politieke partijen kunnen dan hun eigen wijzigingsvoorstellen via amendementen indienen.

Andere onderwerpen

In de vergadering van dinsdag stonden nog andere punten op de agenda, zoals de toeristenbelasting, de bijdrage aan de Stichting Planet B.io voor de ontwikkeling van een deel van de Biotech Campus Delft tot een open innovatiecampus en de gang van zaken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Op de website van de gemeenteraad leest u een uitgebreid verslag van deze vergadering.

Vanavond

Vanavond zijn er drie vergaderingen:

Dinsdag

Op dinsdag 30 juni zijn er twee vergaderingen:

Webcast

U kunt alle vergaderingen live volgen via internet. 

Uw mening
Uw mening