Samen op weg naar duurzamer Delft

Over 30 jaar alleen maar schone energie in Delft. Dat is waar de gemeente op inzet. Maar de gemeente kan het niet alleen. Ze nodigt iedereen uit mee te doen en mee te denken over schone energie. ‘Ieders bijdrage is heel erg nodig en heel erg welkom.’

Het klimaat verandert ongekend snel. En dat komt door… ons. Dit staat in een VN-rapport dat in augustus verscheen. Dat maakt het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 en nationale Klimaatakkoord uit 2019 nog steeds superactueel en belangrijk.

Dertig jaar

Het Klimaatakkoord stelt doelen op nationaal niveau, onder meer voor CO2-reductie. Delft houdt deze doelen al aan sinds 2013. En de overgang naar schone duurzame energie? De gemeente trekt daar 30 jaar voor uit. Deze tijd is ook nodig, om de doelen om te zetten in wetten, plannen, programma’s en projecten. Er zijn nog volop vragen die op een antwoord wachten. Vragen over de beste en schoonste alternatieven voor ‘vervuilende’ energie bijvoorbeeld. Of over de kosten om van het gas af te gaan en wie dat gaat betalen.

In ontwikkeling

Overheden op lokaal, regionaal en landelijk niveau bereiden allemaal de zogeheten energietransitie voor. Voor deze overgang is kennis nodig, die op dit moment nog niet allemaal beschikbaar is. Ook het benodigde geld is nog niet voldoende beschikbaar, of toegekend door het Rijk. De energietransitie is in ontwikkeling. Zowel voor de overheid, landelijk, regionaal, lokaal, als voor partijen als woningcorporaties én inwoners van Delft.

Route

Hoe ver is Delft? Het Delftse programma ontwikkelt zich continu. Voor Voorhof en Buitenhof is een warmtenet ingetekend. Warmtebronnen: zowel geothermie als WarmtelinQ. Er is een eerste versie van de routebeschrijving naar een aardgasvrij Delft. De gemeente heeft deze routebeschrijving ‘in potlood’ geschetst in het Warmteplan. Veel verenigingen en inwoners hebben deze zomer gereageerd op de eerste schets. De gemeente verwerkt de ideeën nu in het definitieve Warmteplan. De gemeenteraad besluit daar eind dit jaar over. Het plan kan daarna op basis van nieuwe kennis of inzichten weer een update krijgen. Zo krijgt de energietransitie steeds meer vorm.

Met elkaar

In het Warmteplan heeft de gemeente Delft 13 buurten aangewezen met de grootste kans om voor 2030 te starten met schone energie. Voor deze buurten wordt een warmte-uitvoeringsplan gemaakt samen met bewoners. Wat er in deze uitvoeringsplannen komt te staan? Dat bepalen bewoners, partners in de buurten en de gemeente met elkaar. De uitkomst staat dus niet van tevoren vast. Maar de stappen om naar een duurzaam Delft te komen, heeft de gemeente helder voor ogen.

In 4 stappen

De gemeente heeft voor elke buurt het proces verdeeld in vier stappen:

  1. Het maken van een buurtpaspoort. Met daarin het ‘DNA’ van de buurt, naar wensen van bewoners en andere kenmerken
  2. Het bepalen van de ambities voor de buurt. Onder welke voorwaarden kan de overstap een succes worden?
  3. Het maken een ontwerp voor de energietransitie in de buurt
  4. De daadwerkelijke transitie.

Stappen 1, 2 en 3 duren samen zo’n 2 jaar. Stap 4, de daadwerkelijke uitvoering, duurt circa 8 jaar.

Goede afspiegeling

Het is zéker niet de bedoeling dat de gemeente het plan voor de buurt gaat schrijven. “De overstap naar schone energie is een opgave van ons allemaal”, stelt duurzaamheidswethouder Stephan Brandligt. “Wij zullen allemaal aan deze opgave moeten bijdragen. Alleen dan zal het ons lukken de afspraken en doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Betrokkenheid, feedback, ideeën uit de stad zijn heel erg nodig en heel erg welkom!” Daarom vindt de gemeente samenwerking met bewoners en betrokkenen zo belangrijk. Ze gaat experts inhuren die Delftenaren gaan betrekken in deze stappen. Daarbij vindt de gemeente het ook belangrijk dat de deelnemers een goede afspiegeling vormen van hun buurt.

Delen

De gemeente begrijpt de zorgen die er leven als het gaat om de energietransitie. Die zorgen kan ze nu nog niet wegnemen. Daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden. De gemeente komt wel graag met u in contact, om zorgen, inzichten, ideeën of oplossingen te delen. Veel Delftenaren zijn al betrokken geweest bij het opstellen van het Warmteplan. Ieders inbreng en betrokkenheid blijft nodig en welkom. Meer weten? Neem contact op met het Energieloket via 088 525 41 10 of vragen@regionaalenergieloket.nl.


Meer informatie vindt u online op de webpagina over het Warmteplan.