Samen werken aan goede zorg

Zorgverzekeraar DSW en de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland hebben de samenwerking met elkaar opnieuw officieel vastgelegd. Ze hebben afgesproken de ondersteuning en zorg aan inwoners zo goed mogelijk te organiseren. De overeenkomst geldt tot en met 2023. Belangrijkste onderwerpen: preventie, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Grote uitdagingen

Door de samenwerking gaan inwoners niets merken van de financiering van de zorg vanuit de verschillende wetten. “Grote uitdagingen kan je alleen met elkaar de baas”, benadrukt Dirk Pons, directeur van DSW. “In de komende jaren zetten we ons nog meer in voor de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg.”

Dementie en mantelzorg

Er is ook samenwerking bij ondersteuning en zorg voor inwoners met dementie én hun mantelzorger. “Er zijn steeds meer mensen met dementie die thuis begeleiding nodig hebben. We worden met elkaar steeds ouder en we blijven langer thuis wonen”, legt de Delftse wethouder Karin Schrederhof uit namens de vier gemeenten. “Daarom kijken we als gemeenten en DSW samen naar mogelijkheden voor wonen en zorg, zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen. We zorgen er samen voor dat we voldoende goede plekken hebben.”

Geestelijke gezondheidszorg

De partijen gaan ook samenwerken voor inwoners die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. “Iedereen wil een GGZ-behandeling in de buurt. We zorgen ervoor dat inwoners dicht bij huis blijvend aan hun herstel kunnen werken. Ook richten we ons op onze jeugd, die met vragen over geestelijke gezondheid bij de huisarts komt. We zorgen ervoor dat zij een passende zorg en/of ondersteuning krijgen, als dat nodig is.”

Uw mening
Uw mening