Scholen in Tanthof op de agenda

De commissie Sociaal Domein en Wonen bespreekt op donderdag 23 september onder meer de uitkomsten van de studies naar de groene campus in Tanthof en het vervolgproces.

In de brief aan de raad schrijft het college dat uit die studies naar voren komt dat er bij de kinderboerderij in Tanthof wel plek is voor de basisscholen. Maar er zijn ook te grote risico’s om verder te gaan met het onderzoek. Het college wil samen met de scholen de uitgangspunten heroverwegen. Het wil ook onderzoek doen naar andere locaties en de vorm van de school. Bij dat onderzoek wil het college de opgaves die er liggen voor de wijk betrekken.

Jeugdzorg en skatepark

De commissie overlegt daarnaast over de twee onderzoeksrapporten van de Delftse Rekenkamer naar de jeugdzorg in Delft. Ook de brief van het college over het onderzoek naar een plek voor een skatepark en zogenoemde ‘urban sports’ staat op de planning. Dat is onder voorbehoud. Dat betekent dat het nog niet zeker is dat deze rapporten worden besproken.

Inspreken

De commissievergadering wordt weer gehouden in de raadszaal. De versoepelde coronamaatregelen staan een beperkt aantal insprekers toe. Als u wilt inspreken, kunt u zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden via  griffie@delft.nl De publieke tribune blijft gesloten. U kunt de vergadering rechtstreeks via de webcast bekijken.