Sneller support na ziekenhuisopname

Patiënten met maatschappelijke problemen eerder de juiste zorg bieden. Dat is het doel van een pilot van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Het ziekenhuis werkt daarvoor samen met maatschappelijk werkers uit het sociale domein. Dat moet de zorgvraag van ziekenhuispatiënten snel in kaart brengen. Na hun ontslag kunnen ze dan direct de juiste zorg en ondersteuning krijgen. De pilot duurt in elk geval zes maanden.

De aanvragen voor medisch maatschappelijk werk namen de afgelopen jaren in het Reinier de Graaf ziekenhuis toe. In 2018 heeft het ziekenhuis 200 uur maatschappelijke hulp ingezet. In 2019 en 2020 liep dat op tot ruim 350 uur. Patiënten die psychologische of sociale hulp nodig hebben, kampen steeds vaker met complexe sociale problematiek. Bijvoorbeeld eenzaamheid, verwaarlozing, dakloosheid, mishandeling of verslaving.

Op maat

Vanaf deze maand werken maatschappelijk werkers van Delft Support en van het Sociaal Kernteam Westland samen met maatschappelijk werkers van het ziekenhuis. Zij brengen de problematiek van de patiënt in kaart. Samen zoeken ze naar oplossingen op maat. Zo bepalen ze samen met de patiënt welke zorg of ondersteuning hij of zij nodig heeft. Ze leggen ook het eerste contact met een aanbieder.

Veilige plek creëren

Anja van der Eijk is manager Bureau Transmurale zorg van het Reinier de Graaf ziekenhuis. “Ik geloof dat deze samenwerking de zorg voor onze patiënten verbetert”, zegt zij. “Zo was er een moeder uit Zuid-Afrika bij ons bevallen. Maar ze had geen verblijfsvergunning. Ze was alleen en had geen sociaal netwerk om haar op te vangen. Ze moest langer in het ziekenhuis blijven, omdat ze nergens naartoe kon. In zo’n geval is de expertise van onze nieuwe collega’s uit de eerste lijn enorm waardevol. Zij kennen de sociale kaart. Ze weten de wegen te bewandelen om voor haar een veilige plek te creëren buiten het ziekenhuis.”

Vroeg stadium

Ook de professionals van Delft Support en het Sociaal Kernteam Westland zijn enthousiast. Aline Beugelaar en Judith Tieleman leggen uit: “Door deze samenwerking kunnen we onze hulp veel eerder aanbieden. Patiënten die wij in het ziekenhuis al kunnen ondersteunen, zagen we voorheen pas veel later. Terwijl je meer voor deze mensen kunt betekenen in een vroeg stadium van de problematiek.”

Juiste zorg, juiste plek, juiste moment

De pilot duurt in eerste instantie zes maanden. Dat moet leiden tot de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment in het leven van de patiënten. Dit streven maakt samenwerking met zorgpartners in de regio steeds belangrijker, zegt directievoorzitter Carina Hilders. “Die samenwerking wordt steeds belangrijker, omdat de zorgvraag groeit en tegelijkertijd complexer wordt. We moeten de handen ineenslaan en grensverleggend nadenken. Hoe kunnen we gezamenlijk die beste zorg aan onze patiënten blijven verlenen? Deze samenwerking laat zien dat we buiten de muren van ons ziekenhuis kijken om patiënten optimaal te helpen. De aankomende maanden onderzoeken we hoeveel waarde het toevoegt aan kwaliteit van leven van onze patiënten. Want dat is waar we samen voor gaan: de beste zorg voor alle mensen in onze regio.”


Kijk voor meer informatie op de website van het Reinier de Graaf ziekenhuis.