Stadsecoloog blogt: biodiversiteit

Stadsecoloog Diny Tubbing blogt regelmatig over bijzondere diersoorten of planten in Delft. Dit keer: de internationale dag van de biodiversiteit

Meer bewustzijn

22 mei was de internationale dag van de biodiversiteit. Deze dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen. De dag is bedoeld om meer bewustzijn te creëren voor het belang van een grote verscheidenheid aan dieren, planten en micro-organismen. Dit is nog belangrijker, omdat de biodiversiteit in deze eeuw heel sterk achteruit is gegaan. Kijk alleen al naar het aantal insecten. Meer dan 60% van de soorten is in de afgelopen 27 jaar verdwenen.

Biodiversiteit

Biodiversiteit gaat over alle verschillende dieren, planten en micro-organismen die er zijn. Het gaat ook over de vraag hoe die met elkaar samenleven, inclusief de mens. We danken ons leven aan die rijke biodiversiteit. Het levert ons voedsel, maar ook drinkbaar water, zuurstof en zuivere lucht.

Balans verstoord

Voor een gezond en vruchtbaar ecosysteem is een natuurlijke balans nodig. In een biodiverse omgeving is er ruimte voor alle voor die omgeving relevante soorten. Er is ook ruimte voor die soorten om zich te ontwikkelen en om te overleven. Als de balans wordt verstoord, heeft dat effect op alle soorten. Een sterke afname van insecten bijvoorbeeld, leidt tot een afname van vogels die afhankelijk zijn van insecten.

Wat kunt u zelf doen

Om de biodiversiteit in de stad te versterken is iedere inzet belangrijk. Als u de tuin groener maakt, helpt dat al mee om de biodiversiteit te vergroten. Het is wel belangrijk om dan te kiezen voor verschillende planten en bloemen die hier al voorkomen. Zo helpt u de insecten, maar ook andere dieren zoals egels en vogels.

Biologische planten

Kies zoveel mogelijk voor biologische planten, want daar is geen gif op gespoten. En natuurlijk moet u geen bestrijdingsmiddelen gebruiken voor het ‘onkruidvrij’ maken van het terras. En ook niet om ‘plaagdieren’ te bestrijden.

Soorten herkennen

Wilt u weten hoe het gaat met de biodiversiteit? Dan is het goed om te weten hoeveel planten en diersoorten er in de tuin voorkomen, maar ook in de stad. U kunt meehelpen om de verspreiding van soorten in Delft beter in beeld te krijgen. Hiervoor kunt u de app Obsidentify op telefoon of tablet zetten. U kunt dan op zoek gaan naar vogels, planten, dieren en paddenstoelen. Wat de app herkent, kunt u doorgeven op de website van waarneming.nl.

Wilt u meer weten? Kijk dan eens bij de activiteiten van de Delftse natuurverenigingen als Natuurlijk Delfland, Vogelwacht Delft en IVN Delft.