Stadsecoloog blogt: zwerfafval

Stadsecoloog Diny Tubbing blogt regelmatig over bijzondere diersoorten of planten in Delft. Of, zoals deze keer, over iets dat grote impact heeft op de flora en fauna: zwerfafval.

Zwerfafval is een groot probleem. We kennen allemaal wel de beelden van een schildpad die verstrikt zit in een net. Of, dichterbij huis, meeuwen die op achtergelaten resten voedsel afkomen zoals restjes patat of een egel die vastzit in een plastic bekertje. Afval hoort niet thuis in het milieu en dus ook niet in onze stad Delft en de groengebieden in en om de stad.

Vertering

Er zijn veel soorten zwerfafval: plastic, glas, blikjes en peuken, maar ook bijvoorbeeld kauwgom. Afhankelijk van het soort afval kan dit binnen enkele weken verteren, zoals een klokhuis. Maar er is ook veel afval dat jaren in het milieu aanwezig blijft of helemaal niet verteert. Kauwgom blijft bijvoorbeeld minstens 20 jaar in ons milieu en plastic blijft altijd in het milieu aanwezig.

Voedselketen

Plastic breekt geleidelijk af tot steeds kleinere plastic deeltjes. Die deeltjes zijn te verdelen in microplastics en nanoplastics. Microplastics zijn alle stukjes kleiner dan een halve centimeter. De nanoplastics zijn zelfs onder een microscoop bijna niet te zien. Al die deeltjes vergaan nooit en zijn overal aanwezig: in de bodem, in water en in de lucht. En komt dan ook via diverse omwegen ook in ons voedsel.

Impact op dieren

Jaarlijks sterven meer dan 100 miljoen dieren alleen al aan plastic. Voor een groot deel betreft het vissen, zeezoogdieren en zeevogels die het plastic in het water zien als voedsel. Door het plastic in hun lichaam neemt de gezondheid sterk af. Ook raken dieren verstrikt in plastic wat leidt tot ontstekingen, amputaties van ledematen of ze gaan dood.

Nestmateriaal

Uit onderzoek naar uitwerpselen van landdieren als egel en muizensoorten blijkt dat in keutels ongeveer 16 procent plasticdeeltjes aanwezig zijn. De dieren krijgen deze deeltjes waarschijnlijk binnen doordat ze plastic zien als voedsel, maar ook door het eten van andere dieren waarin plastic zich heeft opgehoopt. Bij vogels als de meerkoet zien we bijvoorbeeld in de grachten in de binnenstad dat plastic gebruikt wordt voor het maken van nesten, maar ook dan krijgen de dieren plastic deeltjes binnen.

Zappers

In Delft zijn veel zappers oftewel zwerfafvalpakkers actief om zwerfafval op te ruimen. Zonder hun inzet zou er heel veel zwerfafval in de stad aanwezig zijn. Ook landelijk is er veel aandacht voor afval. Zo vindt op zaterdag 18 maart weer de landelijke opschoondag plaats. Vele mensen steken dan de handen uit de mouwen om straten, parken, pleinen, vijvers en grachten schoon te maken. Wilt u ook meewerken aan een schoon Delft? Kijk dan voor meer informatie op de pagina van De Papaver over de Landelijke Opschoondag.