Start onderzoek groene kades

Op de hoek van de Graaf Floriskade en de Ada van Hollandstraat loopt een onderzoek naar een nieuw soort kadewand: de groene kademuur. De muur is gemaakt van hergebruikte betonpanelen en bakstenen van gerecycled keramiek.

Ideale omstandigheden

De bakstenen zorgen zelf voor voldoende vocht. De voegen zijn gemaakt van met bio-lijm-gebonden aarde in plaats van mortel. Daardoor zijn er ideale omstandigheden ontstaan voor plantgroei. Deze innovatieve en duurzame oplossing is geheel circulair. Ze draagt bij aan een groenere stad.

Nieuwe ideeën

Er is een toenemende behoefte aan natuur en groen in stedelijke gebieden. Daardoor ontstaan ook nieuwe ideeën over hoe kades en damwanden. Ze zijn niet alleen functioneel, maar ze kunnen ook groener gebouwd worden. De binnenstad van Delft kent vooral de traditionele, bakstenen kademuren. Dit zijn zware muren. Ze zijn door hun poreusheid en directe contact met water een ideale groeiplaats voor bijvoorbeeld rotsplantsoorten.

Moderne kademuren

Dat is mooi om naar te kijken, maar is slecht voor de kwaliteit van de muur. Moderne kademuren zijn daarentegen vaak van staal. Die zijn stevig en functioneel, maar minder mooi en zonder mogelijkheden voor plantgroei.

Groener en innovatief

In de proef wordt nu een nieuwe soort damwand onderzocht. Daarbij speelt ook duurzaamheid en plantgroei een grote rol, naast de functionaliteit. In het onderzoek werken gemeente, TU Delft en bewoners samen aan innovatie van een groenere en duurzame leefomgeving.

Uw mening
Uw mening