Tijdelijke ‘coronasubsidie’ verlengd

Het college verlengt de tijdelijke regeling voor ondersteuning van maatschappelijke organisaties. Het college doet dit, omdat de coronacrisis nog lang niet voorbij is. Organisaties kunnen vanaf nu tot 15 juli 2021 subsidie aanvragen voor het jaar 2021.

Cultuur, erfgoed, sport

De organisaties werken in de cultuur, erfgoed of de sport en hebben het moeilijk door de coronacrisis. Sociaal ondernemers en maatschappelijke initiatiefnemers, buurthuizen, verhuurders van recreatieve en culturele ruimten, dierenopvang en scouting kunnen ook gebruikmaken van de regeling.

Eigen bijdrage

In de nieuwe regeling verlaagt de gemeente de hoogte van de eigen bijdrage. Het maximaal aan te vragen bedrag wordt hoger. Het college doet dit omdat het verwacht dat de meeste organisaties weinig geld meer hebben om de gevolgen van de klap die de tweede coronacrisis veroorzaakt, op te vangen. Bovendien geeft de gemeente in 2021 waarschijnlijk geen huurcompensatie meer.

Behouden voor de stad

Het college hoopt met deze nieuwe maatregel de maatschappelijke organisaties in de stad te behouden en daarmee bij te dragen aan een prettig leefklimaat in de stad. Kijk voor meer informatie op de speciale pagina over deze subsidie voor maatschappelijke organisaties.

Uw mening
Uw mening