Uitvoerig debat over woningmarkt

De commissie Sociaal Domein en Wonen sprak op donderdag 25 juni uitgebreid over het Delftse bod om in de regio Haaglanden tot nieuwe woningmarktafspraken te komen. Doel: tot 2030 meer balans op de regionale woningmarkt en voldoende aanbod in Delft, ook voor mensen met minder geld.

Komende tien jaar

Het college verwacht dat er via deze afspraken in Delft de komende tien jaar 1000 tot 1500 woningen gebouwd kunnen worden voor die doelgroep. Het college zegt dat de getallen lager kunnen uitvallen. Het is namelijk aan de woningcorporaties hoe zij hun geld willen inzetten. Zij hebben namelijk niet alleen de opdracht om te bouwen, maar ze moeten bestaande woningen ook renoveren en verduurzamen. Daarnaast is het volgens het college de vraag of dat samen kan met de aanzienlijke opgave die Delft om meer studentenwoningen te bouwen.

Verschillen

De verkenning 'Een stad met verschillen' die op verzoek van de raad door het college was opgesteld om de veronderstelde tweedeling in Delft in kaart te brengen en te duiden, maakte in de commissie veel los. Op vragen van de Adviesraad Sociaal Domein liet het college weten dat dit stuk nadrukkelijk geen beleidsnota is, maar is bedoeld om in de raad het gesprek op gang te brengen over het brede vraagstuk rondom de vele dimensies die twee- en meerdeling in de Delftse samenleving kent.

Gezondheidsbeleid

De commissie reageerde overwegend positief op de notitie 'Gezondheidsbeleid Delft 2020-2026, Werken aan positieve gezondheid'. Met deze nota voldoet het college aan de wettelijke plicht dat een gemeente om de vier jaar een nota over gezondheidsbeleid opstelt. Gezondheid is daarbij geen doel op zich, maar is ook een middel om andere doelen te bereiken. Denk aan meer regie op het eigen leven, mee kunnen doen in de maatschappij en gebruik maken van sociale netwerken.

Schuldhulpverlening

Positieve reacties waren er ook bij de bespreking van het Jaarverslag schuldhulpverlening 2018-2019 en de evaluatierapporten van goedlopende projecten. Het aantal aanmeldingen steeg in 2019 naar 498. In 2018 waren dat er 424. De hoogte van het gemiddelde schuldbedrag in Delft bleef met ruim 43.000 euro ongeveer gelijk. Maar dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van zo’n 38.000 euro.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag met de reacties van de politieke partijen op een rij.

 

Uw mening
Uw mening