Verbonden blijven. Ook op 1,5 meter

Vorig jaar september trad Melchior Kerklaan aan als de nieuwe RK-stadsdiaken. Een ongelukkige val van de trap hield hem drie maanden thuis.

Daarna hield corona hem lang aan huis gekluisterd.  De diakenwijding door de bisschop van Rotterdam is daardoor nog even uitgesteld. Het gaf hem tijd om zich voor te bereiden op de periode na de lockdown. Om na te denken over: andere activiteiten of activiteiten anders? En: hulp van krachtpatsers is welkom!

Veel vrijwilligers

Een eerste activiteit, op 23 en 24 mei, om met zes kerken in en rond Delft houdbare voedselproducten in te zamelen voor de Voedselbank, was mede door de inzet van veel vrijwilligers een daverend succes. “En dat terwijl de loop naar de kerken toen vanwege corona niet meer zo vanzelfsprekend was. Het succes laat voor mij zien dat mensen zich ondanks de anderhalve meter verbonden voelen met elkaar – zich misschien wel méér verbonden voelen. We zamelen elke maand voedsel in, maar dit was een extra actie. Waar trouwens ook veel jongeren aan hebben meegewerkt, door posters te maken en een facebookcampagne rondom deze actie op touw te zetten – dank!”

(Anders) doorgaan?

Er gelden nog steeds corona-beperkingen, maar Kerklaan kijkt wel al een beetje vooruit. Straks wordt er weer meer mogelijk. Zoals? Kerklaan: “Nou, de maandelijkse maaltijdvieringen bijvoorbeeld, elke derde zaterdag van de maand. Die organiseren we voor mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. De vraag is: kunnen we daarmee doorgaan of moeten we het anders organiseren?”

Campagne

Om daarop antwoord te vinden, begint het RK Stadsdiaconaat morgen met een campagne. “We willen graag in contact komen met mensen die buiten de boot dreigen te vallen in het algemeen, en in het bijzonder met degenen die de maaltijdvieringen bezoeken. Nu we een aantal maaltijdvieringen niet konden laten doorgaan, bieden we hun graag een cadeautje aan, zodat ze weten dat we aan ze denken.”

Dankbare work-out

De maaltijdviering is slechts één van de vele initiatieven waarbij het RK Stadsdiaconaat betrokken is (geweest) en die nu nog steeds dat steuntje in de rug bieden – van Voedselbank tot Nonfoodbank, van Vakantiebank tot inloop bij de Jessehof. “De maaltijdviering, Nonfoodbank en Vakantiebank vallen nog steeds onder het RK Stadsdiaconaat – met dank aan de sponsoren en fondsen die deze voorzieningen mogelijk maken. En bij de Nonfoodbank kunnen we hulp van krachtpatsers nu heel goed gebruiken. Op maandag en dinsdag halen we meubilair en dergelijke op en brengen het naar mensen die het erg nodig hebben. Dat betekent heel veel sjouwwerk, maar ook heel dankbaar werk; je krijgt veel dankbaarheid terug voor deze vorm van work-out.”

Oplettend

Kerklaan benadrukt dat hij het belangrijk vindt om iedereen die buiten de boot dreigt te vallen, te steunen. “Maar bereiken we ook iedereen? Voldoen de initiatieven nog, of moeten we ze anders organiseren? Zien we groepen over het hoofd? Met de campagne hopen we ook daar achter te komen. Het vraagt ook om oplettendheid. Voorbeeld: laatst kwam één van onze kerkgangers erachter dat de tv van een alleenstaande oudere vrouw het begeven had. Ze gaf dat door. Een week  ervoor kregen we een melding over een  tv binnen die ‘over was’. We konden toen een match maken, dankzij de oplettendheid van deze kerkganger. Daarom roep ik iedereen op: kijk om naar elkaar. Juist nu. En deel je verbondenheid.”

Kijk voor meer informatie over de (campagne rond de) maaltijdvieringen op de speciale pagina van de website van het RK Stadsdiaconaat. U kunt ook een e-mail sturen naar maaltijdviering.rksd@gmail.com. Wilt u vrijwilliger worden bij de Nonfoodbank? Spierkracht is nodig, een rijbewijs is wenselijk. Neem voor meer informatie contact op via secretariaat.rksd@gmail.com.

 

 

Uw mening
Uw mening