Vooralsnog geen groene campus Tanthof

Het college van B&W is van plan om te besluiten om vooralsnog niet door te gaan met de groene campus in Tanthof. Het gaat dan om een combinatie van drie scholen, de kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen. Uit onderzoek blijkt dat de locatie Abtswoude/Kalfjeslaan wel geschikt is. Maar de financiële, juridische en planologische risico’s zijn op dit moment te groot. Financieel is er sprake van een tekort van minimaal 7,2 oplopende tot ruim 10 miljoen euro.

Nog geen vervolg

Onderwijswethouder Lennart Harpe vindt het jammer dat het niet lukt om de drie scholen te huisvesten op deze locatie. “Helaas kunnen we vooralsnog geen vervolgstap zetten. Deze locatie biedt veel mooie kansen, juist omdat de kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen behouden blijven. Wij benadrukken het woordje vooralsnog. Het is zeker mogelijk dat deze locatie voor een kleiner volume alsnog in beeld komt. Dat doen we nadat wij met de scholen in overleg zijn gegaan over nieuwe onderwijslocaties, Ook de schoolbesturen en de schooldirecties zullen teleurgesteld zijn. We gaan zo snel mogelijk met hen in gesprek over alternatieven.”

Grote risico’s

Daarnaast zijn er onder andere kosten voor de inrichting van het terrein en compensatie van groen. Ook zijn er onzekerheden over de milieueffecten. Het gaat dan met name over de afstanden tussen de verschillende functies. Ook is er mogelijk een aantal risico’s met het oog op het uiteindelijk wijzigen van het bestemmingsplan.

Noodzakelijke ingrepen in de wijk

De vraag blijft: hoe komen we tot een goede huisvesting voor het onderwijshuis in Tanthof en hoe ontwikkelen we de wijk? Dit betekent dat bewoners rekening moeten houden met noodzakelijke ingrepen in de wijk. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw van appartementen rondom de huidige voorzieningen in beide wijkdelen beperkt. Dat geldt met name voor ouderen die graag dicht bij de winkels in Tanthof-Oost en Tanthof-West willen blijven wonen.

Ingewikkeld proces

“Het was een ingewikkeld proces met veel belangen en afwegingen. We hebben zorgvuldig gekeken naar wat goed is voor de wijk en de scholen. Dit alles in relatie tot behoud en duurzame exploitatie van de kinderboerderij. Ondanks dat bewoners over het algemeen zeer tevreden zijn, spelen er diverse thema’s in de wijk die aandacht nodig hebben. We gaan nu verder met het opstellen van een perspectief voor de wijk Tanthof. Daarbij zetten we in op het behouden en versterken van de kwaliteiten voor de wijk. Onderdeel daarvan blijft het versterken van het onderwijs”, aldus gebiedswethouder Karin Schrederhof.

Najaar 2021

Op basis van de discussie in de raad neemt het college in het najaar een definitief besluit. Samen met de schoolbesturen start het college een vervolgproces voor huisvesting van de scholen in Tanthof. De opgave voor de wijk wordt in dat proces nadrukkelijk betrokken.