Warenmarkt in Delft

De maatregelen voor bestrijding van het coronavirus worden langzaam versoepeld. Dit heeft ook effect op de warenmarkt in Delft. De gemeente wil ruimte bieden aan de warenmarkt en de terrassen in de binnenstad. Daarom werkt de gemeenten aan een structurele oplossing waarbij de veiligheid van de bezoekers de hoogste prioriteit heeft. Een bezoek aan de warenmarkt in Delft kan weer. U moet zich wel houden aan de coronamaatregelen.

Maatregelen

De markt op donderdag en zaterdag gaat vanaf 9 juli terug naar de oude situatie. De markt op de donderdag is dan weer op de Markt en Brabantse Turfmarkt. De zaterdagmarkt is op de Brabantse Turfmarkt en Burgwal. Om de veiligheid voor elke bezoeker van de warenmarkt te kunnen waarborgen, wordt er op de  zaterdagmarkt eenrichtingsverkeer ingesteld. Uiteindelijk is er voldoende ruimte voor de kramen, bezoekers en passanten op het terrein van de warenmarkt. De markt op de dinsdag is altijd hetzelfde gebleven.

Voldoende afstand

De kramen staan verder uit elkaar. Hierdoor is de loopruimte voor de klanten, bezoekers en het personeel breed genoeg. Zo kunnen bezoekers voldoende afstand houden van elkaar. Ook is er het verzoek om alleen met pin te betalen om direct contact te voorkomen.

Hekken, borden en krijtstrepen

De marktmeester en de gemeente zien er samen op toe dat ondernemers en bezoekers zich strikt houden aan alle regels die gelden voor een veilig bezoek aan de warenmarkt. Hekken, borden en krijtstrepen helpen bezoekers om zich aan deze regels te houden.

Fietsen

Vooralsnog zijn fietsen op de warenmarkt niet toegestaan. Bezoekers hebben hierdoor meer ruimte. Tussen 8.00 en 9.30 uur mogen ouderen hun fiets wel aan de hand meenemen als zij deze gebruiken als boodschappenkarretje.

Belangrijke rol

Op deze wijze kunnen de warenmarkten hun rol in de voedselvoorziening in Delft blijven vervullen. En een belangrijke bijdrage blijven leveren aan een zo goed mogelijke spreiding van mensen die gericht boodschappen doen.

Uw mening
Uw mening