Wensen ondernemers naar politiek

Ondernemend Delft roept op te investeren in een aantrekkelijke en bereikbare stad met ruimte voor de hightech maakindustrie. Dat staat in een verkiezingsmanifest dat 16 ondernemersorganisaties hebben overhandigd aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Volgend jaar zijn er immers gemeenteraadsverkiezingen.

Hoogwaardig ecosysteem

Delft heeft een hoogwaardig ecosysteem voor de hightech maakindustrie. In dit systeem van universiteit, grote bedrijven, incubators en accelerators starten veel innovatieve bedrijven. “Helaas trekken deze jonge ondernemers bij succes weg uit de stad, omdat zij geen flexibele en betaalbare huisvesting kunnen vinden”, zegt Wolter Smit (rechts op de foto), voorzitter VNO-NCW Delft. “Dat is doodzonde.”

Praktisch geschoold

“Ook voor traditionele maakbedrijven, zoals loodgieters, installateurs en schilders, is de ruimte te beperkt. Maar dat terwijl zij veel werk bieden aan praktisch geschoolde stadbewoners. Ondernemend Delft pleit daarom voor behoud van bestaande bedrijfsruimte voor maakbedrijven, zo laat Smit weten. “En de ontwikkeling van extra ruimte op onder meer Schieoevers.”

Aantrekkelijke stad

Investeren in een breed cultureel aanbod is een tweede wens in het verkiezingsmanifest. Delft moet aantrekkelijker worden voor zowel bezoekers als bewoners, wat ook goed is voor de economie en werkgelegenheid. Zoek daarbij verbinding met innovatie en techniek en Delft onderscheidt zich van andere monumentale steden in ons land. Behalve het culturele aanbod moet ook het winkel- en horeca-aanbod verbeteren, vinden de ondernemers.

Bereikbaarheid

De komende jaren worden er 15.000 woningen bijgebouwd en naar schatting 10.000 extra banen gerealiseerd. Dit zal gepaard gaan met een mobiliteitsgroei. Smit: “Duurzame mobiliteitstransities zijn nodig om te voorkomen dat Delft dichtslibt. Denk daarbij aan investeringen in openbaar vervoer en vervoer over water. We ontkomen ook niet aan extra investeringen in wegen en bruggen.”

Kansen

Wethouder van Economische Zaken Bas Vollebregt (links op de foto) heeft het verkiezingsmanifest met enthousiasme in ontvangst genomen. “Dit manifest geeft aan waar ondernemers kansen zien om Delft nog beter te maken. Dit is niet alleen toekomstmuziek. We werken nu ook al samen hard aan het oppakken van deze kansen. Zo is recent de eerste succesvolle editie geweest van Delft MAAKT Ruimte. Daarin verbinden we vragers en aanbieders van maakbedrijfsruimte. In nauwe samenwerking met de ondernemers geven we verder uitvoering aan de ambities die in het manifest genoemd zijn”, aldus Vollebregt.


Ondernemers uit meerdere gemeenten hebben met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen een manifest gemaakt. U vindt ze verzameld op de website van VNO NCW West.
Meer ondernemersnieuws? Meld u aan voor een gratis abonnement op de ondernemersnieuwsbrief N@twerk Delft.

Foto: Martien de Man