Wethouder komt binnenstad tegemoet

De commissie Ruimte en Verkeer besprak op donderdag 8 december een brief van belangenverenigingen Oude en Nieuwe Delft, Zuidpoort en Binnenstad Noord. Dat gebeurde op verzoek van Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft, ChristenUnie en VVD.

Gemeentelijke plannen

De drie belangenverenigingen stuurden in juli van dit jaar een brief naar het college. Ze hadden vragen over de gemeentelijke plannen om het autoluw-plusgebied in de binnenstad uit te breiden. Een antwoord van het college bleef tot nu toe uit. 

Andere agendapunten

De commissie had verder de maandelijkse bespreking over de actuele zaken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Twee vertegenwoordigers van de Stichting Combi-Ster gebruikten deze vergadering om hun zorgen met de commissie te delen over de verbreding van de Schie tussen de Energieweg en Marconiweg in Delft-Zuid.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze commissievergadering op de website van de Delftse gemeenteraad.