Drank- en horecavergunning

Voor het schenken van alcohol tegen betaling of het verkopen van sterke drank heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Dit geldt voor slijterijen en horeca-inrichtingen zoals cafés, restaurants, sportkantines, buurthuizen, studentensociëteiten, bedrijfsrestaurants en bioscoopfoyers.

Beschrijving

De vergunning vraagt u schriftelijk aan. Op het formulier ziet u welke bijlagen nodig zijn.

Wanneer nodig?

De vergunning vraagt u aan wanneer u:

 • een horeca-inrichting wilt vestigen of overnemen
 • een bestaande horeca-inrichting wilt uitbreiden
 • een slijterij wilt vestigen of overnemen
 • er een wijziging is in de ondernemingsvorm

Integriteitsonderzoek (Bibob)

Als u een vergunning aanvraagt, onderzoekt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf. Dit is het Bibob-onderzoek. Vul hiervoor de vragenlijst in.

Leidinggevenden bij- of uitschrijven

Voor het bij- of uitschrijven van een leidinggevende op uw vergunning kunt u schriftelijk een verzoek indienen via onderstaand aanvraagformulier.

Hoelang duurt het?

Heeft u uw aanvraag compleet ingediend? Dan handelt de gemeente deze binnen 3 maanden af.

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U staat niet onder curatele
 • U bent niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet
 • U heeft geen strafblad
 • U voldoet aan de Bibob-verplichtingen

Controle

Voordat u een vergunning krijgt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen voldoen aan alle eisen van de Drank- en Horecawet. Een (strafrechtelijk) antecedentenonderzoek maakt deel uit van de procedure. Verder moet u voldoen aan de eisen van de Wet Bibob.

Leidinggevenden

Tijdens de openingstijden moet er altijd iemand in uw horecabedrijf zijn die op de drank- en horecavergunning staat vermeld als leidinggevende. Het niet aanwezig zijn van een leidinggevende is strafbaar en kan leiden tot intrekken van de vergunning. Iemand kan als leidinggevende op de vergunning komen als deze persoon:

 • 21 jaar of ouder is
 • geen strafblad heeft voor bepaalde feiten
 • beschikt over een certificaat Sociale Hygiëne

Voor sportclubs of verenigingen en stichtingen met een sociaal-cultureel karakter gelden andere regels. Hierbij moeten op de vergunning minimaal 2 personen staan die een certificaat Sociale Hygiëne hebben. Deze hoeven niet aanwezig te zijn tijdens de openingstijden. Wel moeten er dan personen aanwezig zijn die een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd en door het bestuur schriftelijk zijn aangewezen als barvrijwilliger. 

Kosten 2021

 • Drank- en horecavergunning: € 1.002,36
 • Wijzigen van de vergunning: € 111,97
Uw mening
Uw mening