Financiële hulp na Tozo

De Tozo-regeling was een Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Deze regeling stopte op 1 oktober 2021 definitief. Heeft u als ondernemer daarna nog financiële hulp nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen. Dit is de Bbz-regeling.

De regels van de Bbz zijn wel iets anders dan bij de Tozo. De gemeente kijkt bijvoorbeeld of uw bedrijf levensvatbaar is. Zie de veelgestelde vragen over Tozo en Bbz.

Aanvragen

Van 1 oktober tot en met 31 maart 2022 is het makkelijker om een Bbz-uitkering aan te vragen. Er gelden dan tijdelijk andere regels. Het gaat om de volgende versoepelingen:

  • De gemeente past geen vermogenstoets toe.
  • Aanvragen kan met terugwerkende kracht, tot de 1e van de voorafgaande maand.
  • De gemeente stelt de Bbz-uitkering per kalendermaand vast en niet per boekjaar.
  • U hoeft de Bbz-uitkering niet terug te betalen als u aan de voorwaarden voldoet.

U vraagt de Bbz-uitkering online aan bij de gemeente. 

Opnieuw aanvraag doen

Heeft u in het vierde kwartaal van 2021 al Bbz ontvangen? Dan moet u het eerste kwartaal van 2022 een nieuwe aanvraag doen. Dit mag een verkorte aanvraag zijn. Stuur een overzicht mee van uw verwachte inkomsten per maand. En verder alleen bewijsstukken van wijzigingen in uw situatie.

Andere regels vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2022 gelden de versoepelingen voor de Bbz-uitkering niet meer. En moet u zich aan de normale Bbz-voorwaarden houden. Daarom moet u vanaf 1 april opnieuw een aanvraag doen.

Na 1 april kunt de Tozo ook niet meer met terugwerkende kracht aanvragen. 

Voor wie?

  • Alle ondernemers die gebruikmaakten van Tozo
  • Alle ondernemers die voor het eerst een Bbz-uitkering aanvragen tussen 1 oktober 2021 en 31 maart 2022

Ontving u vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering? En denkt u dat u een verlenging van de regeling krijgt? Of wilt u bedrijfskapitaal aanvragen? Dan komt u niet in aanmerking voor de versoepelingen. En gelden voor u de normale voorwaarden.

Wat krijgt u precies?

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan krijgt u een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz-uitkering) voor maximaal 3 maanden. De hoogte van het bedrag hangt af van uw situatie. De Bbz-uitkering is dan geen lening. U hoeft dus niets terug te betalen.

Levensvatbaarheid

Om in aanmerking te komen voor de Bbz-uitkering moet uw onderneming levensvatbaar zijn. Voor de uitkering in de eerste maand zal de gemeente geen levensvatbaarheidtoets uitvoeren. Daarna voert de gemeente deze toets wel uit. Dit geldt niet voor branches waarbij het zeer lastig is om een oordeel te vormen over de levensvatbaarheid door de coronamaatregelen.

Verandert uw situatie?

Als uw situatie verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw recht op de uitkering. Of de hoogte ervan. Geef wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan de gemeente. Dit doet u via het contactformulier. Of bel 14015.

Terugbetalen

Heeft u een Tozo-lening? Dan betaalt u dit bedrag altijd terug. Kreeg u Tozo? Dan betaalt u alleen het bedrag terug wat u teveel heeft ontvangen. U kunt het geld online terugbetalen aan de gemeente.

Belastingaangifte 2021

Doet u in 2021 aangifte inkomensbelasting? Geef daarbij dan uw Tozo als inkomen op. Heeft u of uw partner inkomen uit loondienst? Of een uitkering tijdens de periode dat u de Tozo ontvangt? Let op! U betaalde dan misschien te weinig belasting dit jaar. Daarom moet u misschien volgend jaar bij de aangifte extra inkomstenbelasting betalen.

Heeft u de Tozo ontvangen of terugbetaald? Dan kunt u de jaaropgave over 2020 online inzien met uw DigiD.

Gevolgen voor uitbetalen in 2022

Krijgt u de Tozo van december in januari op uw rekening? Dan geldt dit voor uw belastingaangifte als inkomen over het jaar 2022.

Regelingen