Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers

Bent u zzp’er of ondernemer met personeel? Krijgt u op dit moment geld vanuit de Tozo-regeling? Zijn de financiële gevolgen van het coronavirus voor u na 3 maanden nog niet voorbij? Dan kunt u de verlengde regeling Tozo 2 aanvragen. Deze regeling is geldig tot 1 oktober 2020. 

De voorwaarden van Tozo 2 zijn iets anders. Het inkomen van uw partner telt bij de Tozo 2 regeling wel mee. U moet de verlengde regeling Tozo 2 daarom opnieuw aanvragen. Dit kan per 8 juni. De regeling staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo is ook verlengd tot 1 oktober. Heeft u nog geen aanvraag ingediend of heeft u nog niet het maximale bedrag aangevraagd? Dan kunt u nog gebruik maken van de regeling.

Vraag de overbruggingsregeling of de lening alleen aan als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Tozo 2

De regeling Tozo 2 vult het inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep van u (en uw eventuele partner) aan tot het sociaal minimum. De ondersteuning is maximaal:

 • € 1.500 per maand voor een gezin
 • € 1.050 per maand voor alleenstaanden

Verlening

Na afloop van uw Tozo 1 uitkering kunt u aansluitend de Tozo 2 aanvragen. 

Bedrijfslening

Voor de lening bedrijfskapitaal geldt nog steeds een maximumbedrag € 10.157. Heeft u onder Tozo 1 een bedrijfskapitaal aangevraagd dat lager is dan het maximumbedrag? Dan kunt u een aanvullende lening aanvragen tot het bedrag van € 10.157. De lening heeft een rente van 2% en een looptijd van uiterlijk 3 jaar. Tot januari 2021 is het niet nodig om af te lossen. 

U kunt ook de lening krijgen als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft. U kunt geen bedrijfskapitaal aanvragen als er sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement. 

De gemeente doet er alles aan om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U ontvangt binnen 4 weken bericht. De maximale afhandeltermijn is 8 weken.

Als zelfstandige ondernemer kunt u de regeling Tozo 2 krijgen als u voldoet aan de voorwaarden:

 • U bent een gevestigde zelfstandigen tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
 • U woont in Delft
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht
 • U oefent uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland. Of in een van de andere landen binnen de EU, EER of in Zwitserland.
 • Uw bedrijf stond vóór 17 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandig beroep
 • Het inkomen van uw partner telt bij de Tozo 2 regeling ook mee. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner.

Hoe berekent u het inkomen uit uw onderneming?

U haalt van uw omzet (zonder btw) de bedrijfslasten af, dat is winst. Dan haalt u van de winst 18% af en houdt u een netto inkomen over. Dit netto inkomen geeft u aan de gemeente door.

De gemeente neemt meestal telefonisch contact met u op naar aanleiding van uw aanvraag. Soms zijn aanvullende gegevens nodig.

Voor een echtpaar kan de verlenging van de regeling Tozo 2 door 1 van de partners worden aangevraagd. Het bedrag dat u krijgt hoeft u niet terug te betalen.

Bent u ondernemer met personeel? Dan moet u ook voldoen aan de extra voorwaarden:

 • U werkt minimaal 24 uur per week voor uw bedrijf
 • U heeft de volledige zeggenschap en u draagt de financiële risico’s
 • U kunt aantonen dat u geen salaris kunt betalen uit uw bedrijf

Krijg ik Tozo?

Bekijk op de website www.krijgiktozo.nl of u in aanmerking komt voor de regelingen.

Wat u moet weten

Geeft u bij de aanvraag bewust onvolledige of valse informatie? Dan vordert de gemeente het bedrag terug en krijgt u een boete.

Wijziging doorgeven

Ontvangt u een Tozo-regeling? Dan moet u wijzigingen van bijvoorbeeld uw inkomen of een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Dit doet u via het contactformulier. Of bel 14015.

Ontvangt u geld vanuit de Tozo-regeling? Maar kunt u met uw bedrijf weer aan de slag? Dan kunt u (een deel van) het geld dat u niet meer nodig heeft online terugbetalen.

Kun u door de coronacrisis uw woonkosten niet meer betalen? Als u geen gebruik kunt maken van huurtoeslag of u woont in een koopwoning. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een woonkostentoeslag voor huurders of een woonkostentoeslag voor huiseigenaren.

Uw mening
Uw mening