TONK

Heeft u door de coronacrisis minimaal 25% minder inkomen? En bent u hierdoor minstens € 250 per maand minder gaan verdienen? Dan kunt u ondersteuning krijgen van de gemeente. Dit gebeurt via de zogenoemde TONK, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

Ondersteuning

De ondersteuning is eenmalig. U kunt maximaal € 1.500 krijgen. Dit geld is voor noodzakelijke woonkosten. Zoals uw huur of hypotheek. En ook voor kosten van gas, water en elektriciteit. Heeft u alleen vanaf 1 april 2021 minder inkomen? Dan krijgt u maximaal € 750.

Aanvragen

De TONK geldt van 1 januari tot 1 oktober 2021. U kunt de TONK tot 1 november 2021 online aanvragen bij de gemeente. 

Meesturen

Stuur bij uw aanvraag mee:

 • Kopie van uw identiteitsbewijs
 • Kopie bankpas van de rekening waarop u de TONK wilt krijgen
 • Uw salarisstrook of uitkeringsspecificatie 
 • Voor ondernemers: winst- en verliesrekening van 2019 en 1e kwartaal 2021
 • Bankafschriften van alle al uw rekeningen met saldo van 1 januari 2021
 • Bewijs van uw woonkosten (huur, hypotheek, gas, water en elektriciteit)

Voorwaarden

Om de TONK te krijgen gelden een aantal voorwaarden.

 • U woont in Delft
 • U bent 18 jaar of ouder. En u krijgt nog geen AOW of pensioen.
 • U heeft door de coronacrisis minimaal 25% minder inkomen. En u bent er minstens € 250 per maand op achteruit gegaan.
 • U heeft minder dan € 30.000 aan eigen geld.
 • De bijdrage is voor het betalen van uw noodzakelijke woonkosten.

Geef wijzigingen door

Verandert uw inkomen in de periode dat u TONK krijgt? Geef wijzigingen door aan de gemeente.