Tozo

Bent u zzp’er of ondernemer met personeel? Zijn de financiële gevolgen van het coronavirus voor u nog niet voorbij? Vraag dan de Tozo 5 aan. De regeling geldt van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. 

Uw Tozo 4 krijgt niet automatisch een verlenging. U kunt de Tozo 5 online aanvragen.

De overheid heeft de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo ook verlengd tot 1 oktober 2021. Heeft u nog geen aanvraag gedaan? Of heeft u nog niet het maximale bedrag aangevraagd? Dan kunt u gebruikmaken van de regeling.

Beschrijving

Vraag de overbruggingsregeling of de lening alleen aan als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Tozo 5

De Tozo 5 vult het inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep van u (en uw eventuele partner) aan tot het sociaal minimum. De ondersteuning is maximaal:

 • € 1.500 per maand voor een gezin
 • € 1.050 per maand voor alleenstaanden

Verlenging

Na afloop van uw Tozo 4 uitkering kunt u aansluitend de Tozo 5 aanvragen. U kunt de Tozo 5 ook later laten ingaan. Bijvoorbeeld 1 augustus 2021 of voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u komende maanden voldoende inkomen heeft. Maar u kunt ook later nog een aanvraag doen.

De gemeente neemt meestal na uw aanvraag telefonisch contact met u op. Soms zijn extra gegevens nodig.

Bent u een echtpaar? Dan kan 1 van de partners de Tozo aanvragen.

Aanvragen met terugwerkende kracht 

Tozo 5 kunt u aanvragen met terugwerkende kracht. Dit kan tot de eerste van de maand, voorafgaand aan de maand waarin u de aanvraag doet. U kunt niet verder terug dan 1 juli 2021, de ingangsdatum van Tozo 5.

Bedrijfslening

Voor de lening bedrijfskapitaal geldt nog steeds een maximumbedrag € 10.157. Heeft u onder Tozo 1, 2, 3 en 4 een bedrijfskapitaal aangevraagd dat lager is dan het maximumbedrag? Dan kunt u een aanvullende lening aanvragen tot het bedrag van € 10.157. De lening heeft een rente van 2% en een looptijd van uiterlijk 5 jaar. Tot 1 januari 2022 is het niet nodig om af te lossen. Dit geldt ook voor een lening onder Tozo 5.

U kunt ook de lening krijgen als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft. U kunt geen bedrijfskapitaal aanvragen als er sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement. 

Afhandeling

De gemeente doet er alles aan om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. De maximale afhandeltermijn is 8 weken.

Voorwaarden

Als zelfstandige ondernemer kunt u Tozo krijgen als u voldoet aan de voorwaarden:

 • U bent een gevestigde zelfstandigen tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
 • U woont in Delft
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht
 • U oefent uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland. Of in een van de andere landen binnen de EU, EER of in Zwitserland.
 • Uw bedrijf stond vóór 17 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandig beroep
 • Het inkomen van uw partner telt bij de Tozo ook mee. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst of een uitkering. Of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner.

Bent u ondernemer met personeel?

Dan moet u ook voldoen aan de extra voorwaarden:

 • U werkt minimaal 24 uur per week voor uw bedrijf
 • U heeft de volledige zeggenschap en u draagt de financiële risico’s
 • U kunt aantonen dat u geen salaris kunt betalen uit uw bedrijf

Hoe berekent u het inkomen uit uw onderneming?

U haalt van uw omzet (zonder btw) de bedrijfslasten af, dat is winst. Dan haalt u van de winst 18% af en houdt u een netto inkomen over. Dit netto inkomen geeft u aan de gemeente door.

Krijg ik Tozo?

Bekijk op de website www.krijgiktozo.nl of u in aanmerking komt voor de regelingen.

Wat u moet weten

Geeft u bij de aanvraag bewust onvolledige of valse informatie? Dan vordert de gemeente na controle het bedrag terug en krijgt u een boete.

Wijziging doorgeven

Ontvangt u een Tozo-regeling? Dan moet u wijzigingen van bijvoorbeeld uw inkomen of een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Dit doet u via het contactformulier. Of bel 14015.

Belastingaangifte 2021

Doet u in 2021 aangifte inkomensbelasting? Geef daarbij dan uw Tozo als inkomen op. Heeft u of uw partner inkomen uit loondienst? Of een uitkering tijdens de periode dat u een Tozo ontvangt?
Let op! U heeft mogelijk te weinig belasting betaald dit jaar. Daarom moet u misschien volgend jaar bij de aangifte extra inkomstenbelasting betalen. Zet hier zodra het kan geld voor apart.

Heeft u een Tozo ontvangen of terugbetaald? Dan kunt u de jaaropgave over 2020 hier online inzien met DigiD.  

Tozo terugbetalen

Ontvangt u geld vanuit de Tozo? Maar kunt u met uw bedrijf weer aan de slag? Dan kunt u (een deel van) het geld dat u niet meer nodig heeft online terugbetalen.