Nieuws coronavirus ondernemers

Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer. Daarom gelden tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

Regels voor uitgaan

  • Restaurants en cafés zijn dicht van 0.00 tot 6.00 uur
  • Bezoekers hebben een vaste zitplaats
  • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar
  • Live optredens en harde muziek mogen niet
  • Nachtclubs en discotheken zijn dicht
  • Coronatoegangsbewijzen zijn niet geldig

Terras tijdelijk uitbreiden

Heeft u een horecaonderneming in de binnenstad? Dan is het mogelijk om u uw terras tijdelijk uit te breiden. Zo kunt u blijven voldoen aan de coronaregels. Een tijdelijke uitbreiding vraagt u schriftelijk aan. Dit kan ook als u geen terras heeft, maar u wel een tijdelijk terras wilt plaatsen. Een terras mag open zijn tussen 9.00 en 1.00 uur. Tot en met 13 augustus tot 0.00 uur.

Geen reclamebelasting en precario terrassen

Ondernemers hoeven over 2019 en 2020 geen reclamebelasting te betalen. En voor terrassen en terrasboten ook geen precariobelasting. Hiermee ondersteunt de gemeente ondernemers in de huidige coronacrisis. Voor het jaar 2021 krijgen ondernemers mogelijk een korting op de precariobelasting voor terrassen.

Heeft u voor 2019 al een aanslag precariobelasting voor een terras of terrasboot gekregen? Dan zal de RBG deze aanslag intrekken. En het geld dat u al heeft betaald terugstorten op uw rekening.

Uitstel van belastingen

Kunt u als bedrijf of zzp'er de belastingen voor de gemeente en het waterschap niet betalen? Neem contact op met de RBG. Ook kunt u uitstel aanvragen voor verschillende belastingen bij de Belastingdienst.

Geef criminele geldschieters geen kans

Criminele geldschieters maken gebruik van de coronacrisis. Voorkom dat fout geld terechtkomt in goede bedrijven. Geef criminele scheldschieters geen kans.

Ondersteuning voor ondernemers

Het kabinet heeft het steunpakket voor banen en economie uitgebreid. Bekijk de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning in dit overzicht:

Regelingen Wat voor hulp?
Tozo Tijdelijke overbrugging voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is voor  zzp'ers of ondernemers met personeel. Die financiële problemen hebben en wonen in Delft. 
TONK Heeft u door de coronacrisis minder inkomsten? Kunt u noodzakelijke kosten zoals uw woonkosten niet meer betalen? En kunt u deze kosten ook niet betalen met een uitkering of andere financiële regelingen? Dan kunt u in april 2021 een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen.
NOW Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen.
TVL De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen. Maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.
COL Groeibedrijven kunnen de Corona Overbruggingslening aanvragen (COL). Dit overbruggingskrediet is voor startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers. U vraagt de lening aan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

Ook kunt u informatie en hulp krijgen van:

Wie? Wat voor hulp?
Financiële Winkel voor Ondernemers Hulp voor zelfstandig ondernemers in Delft met schulden. 
Hulp bij heroriëntatie Bent u zelfstandig ondernemer? En heeft u door de coronacrisis minder inkomen gehad? Als u nadenkt over een nieuwe toekomst, staat u er niet alleen voor. U kunt hulp krijgen om u voor te bereiden op nieuwe mogelijkheden.

Meer informatie

Meer informatie over hulp en steunpakketten vindt u op de website van: