Buitenreclame maken

Buitenreclame is reclame op bijvoorbeeld driehoeksborden, lichtmastreclames, billboards en abri's. In Delft is het recht om buitenreclame te plaatsen aan telkens 1 bedrijf uitbesteed. Wilt u op deze manier reclame maken? Neem dan contact op met het betreffende bedrijf.

Reclame op A0-borden

A0-borden zijn borden die in twee zijden om een lantaarnpaal zijn bevestigd. Vroeger waren dit driehoeksborden. A0 is het formaat van de affiches in de borden. De borden bevinden zich op ooghoogte en zijn niet verlicht. In Delft verzorgt Hoffman Outdoor Media de exploitatie. Het plaatsen van andere A0-borden of sandwichborden is niet toegestaan.

Reclame op lichtmasten

Dit is reclame door lichtbakken die hoger op een lantaarnpaal zijn bevestigd. U kunt hiermee ook naar uw bedrijf verwijzen. De bakken zijn van binnenuit verlicht waardoor de reclame goed te zien is in het donker. In Delft plaatst alleen het NPB Media lichtmastreclame.

Reclame op billboards

Billboards zijn grote rolvitrines die meestal in de buurt van een kruispunt staan. De reclame draait op de borden door en de borden zijn van binnenuit verlicht. In Delft heeft JCDecaux het alleenrecht op het plaatsen van billboardreclame.

Reclame op abri's

Abri's zijn aan de zijkanten voorzien van reclamepanelen. Deze worden van binnenuit verlicht. Wilt u reclame op een abri plaatsen? Neem dan contact op met het bedrijf ExterionMedia.

Reclame op verkeerslichtkastjes

Verkeerslichtkasten zijn elektrische schakelkasten bij kruispunten om verkeerslichten te regelen. Op een aantal van deze kastjes kunt u reclame maken voor kunst- en cultuuruitingen en evenementen (dus geen handelsreclame). In Delft plaatst alleen Centercom deze reclame.

Bewegwijzering bedrijventerreinen

Op bedrijventerreinen staan borden met industriële bewegwijzering, de zogenaamde strokenborden. Neem voor vermelding op een strokenbord contact op met City Outdoor Signs.

Uw mening
Uw mening