Onderzoek bezoekgedrag na corona

Eind mei - begin juni 2021 hebben inwoners van Delft meegedaan aan een onderzoek naar bezoekgedrag bij vrijetijdsactiviteiten na corona. Het onderzoek is uitgezet via het Delft Internet Panel (DIP) en daarnaast via een algemene link naar de vragenlijst.

Bijna 1.400 Delftenaren hebben gereageerd. Van de deelnemers is ongeveer een kwart 18 t/m 34 jaar. De helft 35 t/m 64 jaar en een kwart 65 jaar of ouder.

Wat hebben Delftenaren gemist?

De tabel laat zien welke vrijetijdsactiviteiten Delftenaren het meest gemist hebben tijdens de lockdownperioden in coronatijd. Men kon meerdere antwoorden geven.

Activiteit Gemist door
Horeca 74%
Winkels 56%
Bioscopen / filmhuizen 54%
Musea 53%
Theaters 42%
Bibliotheken 34%
Muziekpodia 30%
Dierenparken / kinderboerderijen 30%
Festivals 28%
Attractieparken 16%
Kunsten / muziekscholen 11%
Galeries 10%
Anders 13%

Jongeren hebben het gemis aan vrijetijdsactiviteiten sterker gevoeld dan ouderen. Overigens geeft een klein deel van de deelnemers aan niets gemist te hebben.

Winkelgedrag tijdens corona

  • Het online winkelen nam tijdens de coronacrisis onder alle leeftijden toe. Ook nam het online winkelen in alle wijken toe.
  • Veel deelnemers hebben een duidelijk overzicht van het online aanbod van lokale Delftse ondernemers gemist.
  • Winkelen bij lokale ondernemers bleef grotendeels gelijk. Veel genoemde overwegingen zijn: lokale ondernemers te willen steunen, kan dicht bij huis, vanwege de ‘koop lokaal’ campagne, minder drukte.
  • Winkelen in kleine winkelcentra bleef voor een groot deel gelijk.

Belang en waardering cultuur

Deelnemers hebben een rapportcijfer gegeven aan het belang van cultuur voor henzelf. In mei-juni 2021 geven Delftenaren het rapportcijfer 6,6. Terwijl ze in de periode voor de coronapandemie een 6,8 gaven.

In de tabel staan de rapportcijfers die deelnemers aan het cultureel aanbod in Delft geven.

Leeftijd Gemiddeld rapportcijfer % weet niet
18 - 24 jaar 6,6 12%
25 - 34 jaar 6,7 18%
35 - 44 jaar 7,0 16%
45 - 54 jaar 6,9 8%
55 - 64 jaar 7,0 15%
65 - 74 jaar 6,8 11%
75 jaar en ouder 6,7 9%
Totaal 6,9 13%

Ervaringen met online cultuuraanbod

Ongeveer drie van de tien deelnemers hebben tijdens de coronacrisis wel eens online naar een cultureel programma gekeken of geluisterd. Het merendeel deed dit niet (69%). Een kleine 40% geeft aan dit zeker of misschien wel te willen blijven doen. Een grotere groep geeft aan dit waarschijnlijk of zeker niet van plan te zijn (55%). De overige 6% weet het nog niet. 

Vaccineren bij bezoeken activiteiten

Medio 2021 is het voor acht van de tien deelnemers (zeer) belangrijk dat al zo veel mogelijk mensen gevaccineerd zijn tegen corona voordat zij vrijetijdsactiviteiten gaan ondernemen. Een tiende deel staat hier neutraal in, nog eens een tiende vindt dit (zeer) onbelangrijk.

Het aandeel dat het wel belangrijk vindt neemt globaal gezien toe met het stijgen van de leeftijd. Van 63% onder 18-24 jarigen tot 96% onder 75-plussers.

Veiligheidsgevoel bij heropenen activiteiten

Bij het heropenen van vrijetijdsactiviteiten voelt men zich medio 2021 het meest veilig in musea en in bibliotheken. Gevolgd door dierenparken/kinderboerderijen, galeries en horeca. Het minst veilig voelt men zich bij muziekpodia en festivals. Het veiligheidsgevoel is hoger bij jongeren dan bij ouderen.

Cultuurbeoefening

Ongeveer zeven van de tien deelnemers deden niet aan cultuurbeoefening voor de coronacrisis. Een tiende deel was betrokken bij collectieve cultuurbeoefening. Een iets groter deel was individueel actief (13%) en een klein deel deed aan beide vormen van cultuurbeoefening (6%). 

In totaal denkt 84% weer aan cultuurbeoefening te gaan doen. Bijna de helft van deze groep stelt hier voorwaarden aan. Dat geldt vooral voor de collectieve cultuurbeoefenaars. Veel genoemde voorwaarden zijn een goede ventilatie, de mogelijkheid om afstand te houden en kleinere groepen.