Onderzoek woonoverlast 2020

In november 2020 hebben leden van het Delft Internet Panel meegedaan aan een onderzoek over woonoverlast. 1.494 bewoners gaven hun mening (respons 65%).

Cijfer voor de buurt

In het onderzoek geven de bewoners een rapportcijfer aan hun buurt. Gemiddeld scoren de buurten in Delft een 7,5. De buurten in de binnenstad krijgen gemiddeld het hoogste cijfer.

Wijk Cijfer
Binnenstad 7,8
Voordijkshoorn 7,7
Hof van Delft 7,7
Vrijenban 7,6
Wippolder 7,6
Tanthof 7,4
Buitenhof 7,2
Voorhof 6,8

Beleving van de buurt

Negen op de tien inwoners van Delft geven aan zich veilig te voelen in de buurt waarin zij wonen. 6% voelt zich in de eigen buurt onveilig. Het aantal inwoners dat zich onveilig voelt is het grootst in Voorhof (18%). 

De meeste inwoners van de stad (70%) vinden dat hun buurt gelijk is gebleven in vergelijking met een jaar eerder. Bijna een vijfde deel (19%) vindt dat hun buurt erop achteruit is gegaan. Volgens 7% is de buurt erop vooruitgegaan.

Meeste overlast

Net als in 2019 geven zwerfvuil, bladeren en hondenpoep de meeste overlast in Delft. Iets meer dan de helft van de Delftenaren uit het onderzoek had hier in 2020 last van. Gevolgd door geluidsoverlast van personen. Bewoners konden meerdere antwoorden geven.

Soort overlast Percentage
Zwerfvuil, bladeren, hondenpoep 51%
Geluidsoverlast van personen 45%
Overvolle ondergrondse containers 34%
Weesfietsen 33%
Verkeerd geparkeerde auto's 32%
Hoeveelheid geparkeerde fietsen 30%
Stank (bijvoorbeeld van barbecue) 29%
Vervuiling om de woning 26%
Houtstook 23%

Overlast van kamerhuurders

Een aantal bewoners geeft aan overlast te hebben van kamerhuurders in de straat (16%). Deze overlast bestaat vooral uit geluidsoverlast, veel fietsen en het feit dat de huizen zijn verhuurd aan studenten. Ook geven de omwonenden aan overlast van veel afval te hebben.

Overlast melden

77% van de Delftenaren weet dat ze bij de gemeente een melding over de buitenruimte kunnen doen. Het melden van woonoverlast is bij 43% van de bewoners bekend.

Bekendheid Melding buitenruimte Melding woonoverlast
Bekend en gebruikt 46% 10%
Bekend, maar nooit gebruikt 31% 33%
Niet bekend 23% 57%

Wie neemt actie?

Iets minder dan de helft van de Delftenaren spreekt de veroorzaker van de overlast zelf aan (46%). Ongeveer hetzelfde deel (44%) bespreekt de overlast met de buren. Een kwart maakt een melding over de buitenruimte. Ongeveer een op de zes belt de politie. Bewoners konden meerdere antwoorden geven.

Zes op de tien bewoners vinden dat de gemeente de woonoverlast zou moeten aanpakken. 45% van de Delftenaren vindt dit een taak van de politie. 39% vindt dat zijzelf iets aan de overlast moeten doen. Drie op de tien bewoners vinden dat de woningbouw in actie moet komen.