Onderzoek woonoverlast 2021

In december 2021 hebben leden van het Delft Internet Panel meegedaan aan een onderzoek over woonoverlast. 1.297 bewoners gaven hun mening (respons 60%).

Cijfer voor de buurt

In het onderzoek geven de bewoners een rapportcijfer aan hun buurt. Gemiddeld krijgen de buurten in Delft een 7,6. De buurten in de wijk Hof van Delft krijgen gemiddeld het hoogste cijfer.

Wijk Cijfer
Hof van Delft 8,0
Binnenstad 7,9
Voordijkshoorn 7,8
Vrijenban 7,7
Tanthof 7,6
Wippolder 7,5
Buitenhof 7,1
Voorhof 6,9

Beleving van de buurt

Negen op de tien bewoners geven aan zich veilig te voelen in de buurt waarin zij wonen. 5% voelt zich in hun eigen buurt onveilig. Het aantal bewoners dat zich in hun eigen buurt onveilig voelt is het grootst in Voorhof (13%), gevolgd door Buitenhof (10%). 

Twee derde deel van de bewoners (67%) vindt dat hun buurt gelijk is gebleven in vergelijking met vorig jaar. Een vijfde deel (18%) vindt dat hun buurt erop achteruit is gegaan. Volgens 10% is de buurt erop vooruitgegaan. 

Meeste overlast

Zwerfvuil, bladeren en hondenpoep geven de meeste overlast, gevolgd door geluidsoverlast van personen. Ongeveer de helft van de bewoners gaf aan hiervan in 2021 overlast te ervaren.

Overlast Percentage
Zwerfvuil, bladeren, hondenpoep 52%
Geluidsoverlast van personen 48%
Overvolle ondergrondse containers 37%
Verkeerd geparkeerde auto's 33%
Weesfietsen 30%
Vervuiling om de woning 29%
Hoeveelheid geparkeerde fietsen 28%
Houtstook 23%
Verwaarlozing tuinen omgeving 19%

Overlast van kamerhuurders

Bijna een vijfde deel van de bewoners geeft aan overlast te hebben van kamerhuurders in de straat (18%). Deze overlast bestaat vooral uit geluidsoverlast en veel fietsen. Ook bestaat de overlast uit huizen verhuurd aan studenten en veel afval.

Overlast melden

Acht op de tien bewoners weten dat ze bij de gemeente een melding over de buitenruimte kunnen doen (81%). Het melden van woonoverlast is bij 47% van de bewoners bekend.

Bekendheid Melding buitenruimte Melding woonoverlast
Bekend en gebruikt 51% 12%
Bekend, maar nooit gebruikt 30% 35%
Niet bekend 19% 53%

Wie neemt actie?

De helft van de bewoners spreekt de veroorzaker van de overlast zelf aan (49%). Ruim vier van de tien bewoners bespreken de overlast met de buren (43%). Een derde deel maakt een melding over de buitenruimte (32%). En een vijfde deel belt hiervoor de politie (19%). 

Het merendeel van de bewoners vindt dat de gemeente de woonoverlast zou moeten aanpakken (64%). Ruim vier van de tien bewoners vinden dit een taak van de politie (44%). Ook vinden bewoners dat zijzelf iets aan de overlast moeten doen (32%) of dat de woningbouw de woonoverlast moet aanpakken (32%).