Raad over kadernota

De gemeenteraad van Delft stelt op donderdag 27 juni de Kadernota 2024 vast. Op de agenda staan verder:

  • Zienswijze gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering Delft-Rijswijk
  • Concept-zienswijzen ontwerpbegrotingen 2025 Gemeenschappelijke Regelingen
  • Jaarstukken 2023 
  • Concept-zienswijzen ontwerpbegrotingen 2025 Gemeenschappelijke Regelingen Afvalinzameling Avalex.

De vergadering vindt plaats in de raadszaal in het stadhuis op de Markt en begint om 20.00 uur.