Rekenkamerrapport op de agenda

De commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt op donderdag 16 november onder meer het rekenkamerrapport Digitaal bestuur in Delft. De vergadering in het stadhuis aan de Markt begint om 19.00 uur met een presentatie van de Delftse Rekenkamer over het rapport. Tijdens die presentatie kunnen de commissieleden vragen stellen. 

Terrassen en terrasboten

De commissie praat in deze vergadering verder over de nieuwe beleidsnota’s Terrassen Delft 2024 en Terrasbotenbeleid 2024. Dit beleid is na tien jaar aan vernieuwing toe. De commissie bespreekt ook het voorstel Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Inspreken

Wilt u inspreken tijdens de vergadering op een van de agendapunten? U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl. U kunt de vergadering volgen in de raadszaal of thuis bekijken via internet. Kijk hiervoor op de website van de gemeenteraad.