Subsidie energiekosten voor maatschappelijke organisaties

Algemeen

Kreeg uw maatschappelijke organisatie in 2022 te maken met hogere energiekosten dan in 2021? En komt hierdoor het voortbestaan van uw organisatie in gevaar? Dan kon u bij de gemeente subsidie aanvragen. De gemeente wil hiermee voorkomen dat u door de hogere energiekosten uw activiteiten (voor een deel) moet stoppen.

Aanvragen

De subsidie kunt u niet meer aanvragen. Dit kon tot en met 31 mei 2023.

Voor wie?

De subsidie is voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. Dit zijn:

 • Organisaties met activiteiten in de cultuur, erfgoed of sport
 • Scouting
 • Kinderboerderijen
 • Dierenopvang
 • Verhuurders van recreatieve en culturele activiteiten
 • Buurthuizen
 • Sociaal ondernemers
 • Maatschappelijk initiatiefnemers

Hoeveel subsidie?

De hoogte van de subsidie kunt u berekenen met de volgende som:

 • 85% van het verschil in gestegen energiekosten tussen 2021 en 2022
 • Min de al ontvangen steunmaatregelen en vergoedingen voor hogere energiekosten
 • Min het bedrag van het weerstandsvermogen dat hoger is dan 10% van de jaarlijkse inkomsten (per jaar)

Voorwaarden

Subsidie is mogelijk zolang er budget is. In de subsidieregeling ziet u de voorwaarden voor elke doelgroep.

Hoelang duurt het?

Heeft u uw aanvraag compleet en op tijd ingeleverd? Dan krijgt u binnen 8 weken een besluit van de gemeente. Hierin staat of uw organisatie wel of geen subsidie krijgt.