Tijdelijk extra opvang jonge asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Delft gevraagd medewerking te verlenen aan de tijdelijke noodopvang van 60 jonge asielzoekers in het Campanile-hotel aan de Kleveringweg. Voor een periode van begin januari tot 31 maart 2024. 

Verantwoordelijkheid

Met de toenemende druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is het COA in het hele land dringend op zoek naar extra, tijdelijke opvangplekken. Vooral voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen is te weinig plek. In Delft heeft het COA hierover afspraken gemaakt met het Campanile-hotel aan de Kleveringweg. Het college van burgemeester en wethouders wil zijn verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het verlichten van de druk op de opvangcapaciteit in Ter Apel en andere opvanglocaties van het COA. Het college heeft daarom besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA.

Begin januari

Het COA is in Nederland verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de opvang van asielzoekers. In Delft zet zij het hotel in als tijdelijke noodopvanglocatie om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen. Dit in afwachting van de realisatie van opvangplekken elders in Nederland, die langer beschikbaar zullen zijn. Begin januari worden de eerste jonge asielzoekers in het hotel verwacht. 

Opvang gericht op rust en regelmaat 

De maximaal 60 asielzoekers die tijdelijk wordt opgevangen in het Campanile-hotel zijn in afwachting van hun asielprocedure. De meesten zijn nog maar kort in Nederland, hebben een lange reis achter de rug en veel meegemaakt. Het COA zorgt voor intensieve begeleiding tijdens hun verblijf in het hotel, gericht op rust en regelmaat. Omdat deze jongeren maar kort in Delft zullen verblijven, gaan ze niet in Delft naar school, maar wordt voor hen een dagprogramma opgezet met onder meer taallessen en sport. 

Opvanglocatie Delft Manderspark 

De tijdelijke opvang van de jonge asielzoekers in het Campanile-hotel staat los van de opvanglocatie voor asielzoekers aan het Manderspark. Sinds september 2022 biedt het COA daar aan 220 asielzoekers onderdak. Hiervoor stelt TU Delft ruimte op haar terrein beschikbaar. Het COA werkt op dit moment aan de plannen voor de uitbreiding en verlenging van deze opvang. 

Meer informatie en contact 

Veel informatie over de opvang van asielzoekers in Delft vindt u op de pagina over de tijdelijke opvang van asielzoekers.  Op de website van het COA vindt u meer informatie over de opvang van jonge alleenstaande asielzoekers.