Vergoeding voor planschade

Algemeen

Een wijziging van een bestemmingplan kan voor u schade veroorzaken. Bijvoorbeeld als uw huis of bedrijfspand minder waard wordt door de aanleg van een weg. Of als uw uitzicht verdwijnt. Ook kan er schade optreden als een omgevingsvergunning afwijkt van de regels van het bestemmingsplan. Voor deze schades kunt u een vergoeding aanvragen.

Beschrijving

Doe uw aanvraag binnen 5 jaar nadat de wijziging van het bestemmingsplan definitief is. Anders verjaart uw schadeclaim.

Procedure

Na uw aanvraag brengt een onafhankelijk bureau advies uit. Daarna neemt de gemeente binnen 6 weken een besluit over uw verzoek.

Besluit van provincie

Ontstaat de schade door een besluit van de provincie? Dan kunt u hiervoor ook bij de gemeente een vergoeding aanvragen. De gemeente stuurt uw verzoek door naar de provincie.

Voorwaarden

  • De planschade komt door een planologische wijziging.
  • De planschade hoort redelijkerwijs niet voor uw rekening te blijven.
  • U heeft nog geen andere tegemoetkoming of compensatie voor de planschade gekregen.
  • U kunt de vergoeding voor planschade aanvragen nadat de planologische wijziging definitief is. Dit betekent dat er geen bezwaar of beroep meer mogelijk is.

Kosten 2023

  • Behandelingskosten vergoeding planschade: € 300

Dit bedrag krijgt u terug als de gemeente uw verzoek geheel of gedeeltelijk toekent.