Stappenplan evenementen

Een goede voorbereiding is het halve werk.

Stap 1: Eerste contact

In het eerste contact met de gemeente bespreekt u de mogelijkheden voor de locatie, datum en soort activiteiten.

Stap 2: Overleg openbare orde en veiligheid

Als het nodig is overlegt de gemeente uw plannen met diverse organisaties.

Stap 3: Tweede contact

In het tweede contact met de gemeente stelt u het volgende vast:

  • Locatie, datum en activiteiten
  • Soort evenement en doelgroep
  • Benoemen van verantwoordelijkheden van de organisatie

Stap 4: Vergunning aanvragen

U vraagt een evenementenvergunning aan. Geef hierbij aan hoe u de verantwoordelijkheid oppakt voor bijvoorbeeld:

  • Veiligheid van het publiek, zo nodig in een veiligheidsplan
  • Schoonhouden van de locatie
  • Verkeersstromen of afzetten van wegen, zo nodig in een mobiliteitsplan

Stap 5: Aanvraag beoordelen

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en stemt deze af met alle partijen.

Stap 6: Verlenen vergunning

De gemeente verleent de vergunning voor uw evenement.