Sport en corona

Meer informatie over het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten en bewegen binnen en buiten.

Nieuwe maatregelen

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de aangescherpte maatregelen voor sporten en sportverenigingen. Deze gelden sinds 14 oktober 22.00 uur. Op dit moment worden de protocollen voor sport verder aangescherpt. De verwachting is dat deze beschikbaar zijn voordat de nieuwe maatregelen ingaan. Op de website van sportkoepel NOC*NSF staat het sportprotocol.

Noodverordening

In de regio Haaglanden geldt een noodverordening. Hierin staan de maatregelen van het kabinet uitgewerkt. 

Nieuwe regels voor volwassenen

Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden. Maximaal 4 personen mogen samen sporten. Wedstrijden gaan niet door. Dit geldt voor binnen- en buitensport. 

Nieuwe regels voor kinderen en jongeren

Kinderen tot en met 17 jaar mogen trainen met normaal spelcontact. 1,5 meter afstand houden is niet nodig. Jongeren vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen. Voor jongere kinderen geldt dit niet. Ook gaan wedstrijden voor kinderen en jongeren niet door. 

Sportaccommodaties

De sportkantine is sinds 29 september gesloten. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt. Dus ook commerciële sportaanbieders en de terrasvoorziening. 

Ook de kleedkamers en douches zijn vanaf 14 oktober 22.00 gesloten.

Publiek 

Sinds 29 september mag er geen publiek aanwezig zijn bij de sport. Behalve als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als uw kind een beperking heeft. Of met een ondersteunende taak zoals een scheidsrechter.

Wedstrijden en toernooien

Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Daarom gaan wedstrijden niet door en ligt de competitie even stil. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sport. 

Buitensport

Voor individuele buitensporten zoals bootcamp geldt een maximum van 4 personen per groepje Dit is exclusief instructeur. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen.

Binnensport 

Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Waarbij er een maximum geldt van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). 

Toernooien en evenementen

Sporttoernooien en sportevenementen zijn niet meer toegestaan.

Meer informatie

Kijk voor alle maatregelen en actuele informatie over het coronavirus op:

Uw mening
Uw mening