Eenmalige subsidie

Voor eenmalige activiteiten kunt u subsidie aanvragen. De subsidie vraagt u online aan. Inloggen doet u met DigiD. Vraagt u de subsidie aan namens een organisatie, stichting of vereniging? Log dan in met eHerkenning.

Meesturen

Stuur bij uw aanvraag mee:

 • Activiteitenplan
 • Begroting
 • Bankafschrift waaruit relatie tussen naam en rekeningnummer blijkt

Vraagt u subsidie aan namens een stichting, vereniging of organisatie? Stuur dan ook mee:

 • Jaarverslag en jaarrekening van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt
 • Afschrift statuten
 • Uittreksel Kamer van Koophandel

Wanneer aanvragen?

De subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen. Doe dit uiterlijk 4 weken voor het begin van de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt.

Voorwaarden

Uw activiteit draagt bij aan de samenleving en doelstelling van de gemeente. Dit betekent dat uw activiteit zich richt op het bevorderen van:

 • Participatie van inwoners van Delft
 • Eigen en gezamenlijke kracht
 • Goed sociaal klimaat en veiligheid
 • Duurzaamheid en het Delftse milieu
 • Versterken van de eigen organisatie

Voorwaarden voor subsidie

 • Uw activiteit richt zich op inwoners van Delft
 • Uw activiteit is maatschappelijk verantwoord waarbij vrijwilligers betrokken zijn
 • U werkt samen met andere partijen
 • Er is sprake van cofinanciering

Wel of geen subsidie?

U krijgt een schriftelijk besluit of uw wel of geen subsidie krijgt. Dit besluit krijgt u binnen 8 weken.

Verantwoorden

Krijgt u meer dan € 5.000 subsidie? Dan moet u de besteding van de subsidie verantwoorden. De gemeente stelt het bedrag daarna binnen 8 weken definitief vast.