Hoe vraagt u subsidie aan?

Voor uw organisatie of activiteit kunt u subsidie aanvragen. Er zijn verschillende subsidies:

Wanneer mogelijk?

Subsidie is mogelijk voor activiteiten die passen in het beleid en de doelen van de gemeente. Verder moet uw activiteit zich richten op inwoners van Delft.

Compleet en op tijd

Zorg dat uw aanvraag compleet is. En stuur alle bijlagen mee die in het formulier staan. Alleen dan kan de gemeente met uw aanvraag aan de slag. Zorg er ook voor dat u uw aanvraag op tijd indient.

Ontvangstbevestiging

Heeft u uw aanvraag ingediend? Dan krijgt u een ontvangstbevestiging via de post. Hierin staat wanneer de gemeente uw aanvraag heeft gekregen. Ook leest u hier het registratienummer. Dit nummer heeft u nodig als u voor vragen contact opneemt met de gemeente.

Meer informatie nodig?

De gemeente controleert of uw aanvraag compleet is. En of u deze op tijd heeft ingeleverd. Ontbreken er gegevens? Dan zal de gemeente u vragen om deze informatie alsnog op te sturen.

Beoordelen

Is uw aanvraag compleet? Dan beoordeelt de gemeente of u voor uw activiteiten subsidie krijgt. Dit duurt meestal 8 weken. Soms kan het langer duren. Bijvoorbeeld als uw aanvraag niet compleet is. Of als het meer tijd kost om deze te beoordelen. Zorg daarom dat uw aanvraag op tijd is.

Wel of geen subsidie

Besluit de gemeente om u subsidie te geven? Dan krijgt u brief (beschikking) waarin staat:

  • voor welke activiteiten u subsidie krijgt
  • de hoogte van het subsidiebedrag
  • aan welke voorwaarden u zich moet houden

Als u niet voor een subsidie in aanmerking komt, krijgt u een afwijzingsbrief. Hierin staat waarom de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.

Subsidie verantwoorden

Na afloop van de activiteiten moet u meestal de subsidie verantwoorden. In de beschikking staat hoe en wanneer u dit doet. Daarna stelt de gemeente de subsidie binnen 8 weken vast. Het subsidiebedrag is dan definitief.

Uw mening
Uw mening