Jaarlijkse subsidie

De jaarlijkse subsidie (voorheen prestatiesubsidie) is voor activiteiten die regelmatig plaatsvinden. Of activiteiten die langer duren. U kunt de subsidie per jaar aanvragen. Of voor meerdere jaren tegelijk (maximaal 4 jaar). De subsidie vraagt u schriftelijk aan.

Beschrijving

De subsidie is meestal voor professionele organisaties. De gemeente maakt afspraken over de producten, prestaties en kwaliteit die de organisatie levert.

Wanneer aanvragen?

Subsidie voor 1 of meer jaren Uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt
Overige activiteiten Uiterlijk 8 weken van tevoren

Meer dan € 100.000

Vraagt u meer dan € 100.000 subsidie per jaar aan? Of is uw organisatie overwegend afhankelijk van de subsidie van de gemeente? Voeg dan bij uw aanvraag ook informatie over het risicoprofiel en het weerstandsvermogen.

Hoelang duurt het?

Voor een subsidie voor 1 of meer jaren neemt de gemeente vóór 31 december een besluit. Voor overige aanvragen is dit binnen 8 weken. U krijgt hiervan schriftelijk een bericht.

Eerste keer subsidie

Vraagt u voor het eerst subsidie aan voor uw organisatie? En heeft de branche waar uw organisatie onder valt geen eigen Governance Code? Dan wil de gemeente graag weten of uw organisatie een goed bestuur heeft. Vul hiervoor de verklaring in.

Voorwaarden

De activiteiten moeten bijdragen aan de gemeentelijk doelen. Ook gelden er een aantal voorwaarden. Deze staan in de verschillende beleidsregels voor subsidies.

Subsidie verantwoorden

Krijgt u meer dan € 5.000 subsidie? Dan moet u de besteding van de subsidie verantwoorden. De gemeente stelt het bedrag daarna binnen 8 weken definitief vast.