Jaarlijkse subsidie

De jaarlijkse subsidie (voorheen prestatiesubsidie) is voor activiteiten die regelmatig plaatsvinden. Of activiteiten die langer duren. U kunt de subsidie per jaar aanvragen. Of voor meerdere jaren tegelijk (maximaal 4 jaar). De subsidie vraagt u schriftelijk aan.

Beschrijving

De subsidie is meestal voor professionele organisaties. De gemeente maakt afspraken over de producten, prestaties en kwaliteit die de organisatie levert.

Wanneer aanvragen?

Subsidie voor 1 of meer jaren Uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt
Overige activiteiten Uiterlijk 8 weken van tevoren

Hoelang duurt het?

Voor een subsidie voor 1 of meer jaren neemt de gemeente vóór 31 december een besluit. Voor overige aanvragen is dit binnen 8 weken. U krijgt hiervan schriftelijk een bericht.

Eerste keer subsidie

Vraagt u voor het eerst subsidie aan voor uw organisatie? Stuur dan bij de aanvraag mee:

  • Exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten
  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel

Voorwaarden

De activiteiten moeten bijdragen aan de gemeentelijk doelen. Ook gelden er een aantal voorwaarden. Deze staan in de verschillende beleidsregels voor subsidies.

Subsidie verantwoorden

Krijgt u meer dan € 5.000 subsidie? Dan moet u de besteding van de subsidie verantwoorden. De gemeente stelt het bedrag daarna binnen 8 weken definitief vast.

Uw mening
Uw mening