Jaarlijkse subsidie

De jaarlijkse subsidie is voor activiteiten die regelmatig plaatsvinden. Of activiteiten die langer duren. U kunt de subsidie per jaar aanvragen. Of voor meer jaren tegelijk (maximaal 4 jaar). De subsidie is meestal voor professionele organisaties.

Aanvragen

De subsidie vraagt u online aan. Inloggen doet u met eHerkenning.

Meesturen

Stuur bij uw aanvraag mee:

  • Beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt
  • Begroting
  • Bankafschrift waaruit relatie tussen naam en rekeningnummer blijkt
  • Jaarverslag en jaarrekening van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt

Eerste keer subsidie

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan voor uw organisatie? Stuur dan ook mee:

  • Exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten
  • Uittreksel Kamer van Koophandel

Wanneer aanvragen?

Subsidie voor 1 of meer jaren Uiterlijk 1 oktober vóór het jaar waarvoor u
subsidie aanvraagt
Overige activiteiten Uiterlijk 8 weken voor start van de activiteiten

Lukt het niet om de subsidie voor deze datum aan te vragen? Dan kunt u bij de gemeente uitstel aanvragen. Stuur hiervoor vóór 1 oktober een verzoek via het contactformulier.

Voorwaarden

De gemeente maakt afspraken over de producten, prestaties en kwaliteit die de organisatie levert. De activiteiten moeten bijdragen aan de gemeentelijk doelen. Ook zijn er een aantal voorwaarden.  Deze staan in de verschillende beleidsregels voor subsidies.

Wel of geen subsidie?

U krijgt schriftelijk een besluit of u wel of geen subsidie krijgt. Vraagt u subsidie aan voor 1 of meer jaren? Dan krijgt u het besluit uiterlijk 31 december vóór het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. Voor overige aanvragen is dit binnen 8 weken.

Subsidie verantwoorden

Krijgt u meer dan € 5.000 subsidie? Dan moet u de besteding van de subsidie verantwoorden. De gemeente stelt het bedrag daarna binnen 8 weken definitief vast.

Uw mening
Uw mening