Jaarlijkse subsidies 2021

In de tabel ziet u de organisaties die in 2021 een jaarlijkse subsidie hebben gekregen. En voor welk bedrag. De verschillende delen van de tabel zijn de doelstellingen van de gemeente.

In 2021 heeft de gemeente € 30.031.884,85 aan jaarlijkse subsidies verleend.

Het bedrag kan afwijken van de daadwerkelijk ontvangen subsidie. Bijvoorbeeld als de organisatie bepaalde activiteiten niet heeft uitgevoerd.

Organisatie

Activiteit / project

Bedrag

Sterk en sociaal    
Stichting Vitalis Vitalis Delft 2021 € 15.000
Vidomes Flatcoach € 60.000
Humanitas Home-Start € 92.437
Stichting Exodus Zuid-Holland Begeleiding van (ex-)gedetineerden € 20.000
GGZ Rivierduinen Centrum voor seksueel geweld € 42.200,58
School's Cool Project School's Cool € 32.627,20
Stichting Hospice en VPTZ Delft Huishoudelijke hulp in Hospice Delft € 26.405
Bureau MHR Begeleiding van (ex-)gedetineerden € 46.000
Stichting Can I Dream Talentonwikkeling, weerbaarheid,
veerkracht en culturele vorming Delftse jongeren
€ 20.000
Xtra Plus Inzet jeugd interventie € 64.004
Stichting Participe Delft Moedergroepen € 22.300
GGZ Delfland Bemoeizorg Poptahof € 22.000
Stichting Participe We Can Young Delft 2021 € 36.878
Brijder Verslavingszorg Verslavingszorg en verslavingspreventie
Delft Westland Oostland
€ 566.300
Stichting Participe Acht opgaven van Delft voor Elkaar € 13.500
Stichting Perspektief Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang
en ketenaanpak huiselijk geweld
€ 4.039.000
Stichting Jeugdgezondheidszorg ZHW Jeugdgezondheidszorg € 1.735.510
JGZ POM Jeugdgezondheidszorg € 559.603
JGZ Huisvesting Jeugdgezondheidszorg € 239.666
Stichting Participe Vangnet in de Wijk € 280.472
GGZ Delfland/DOEL Collectie preventie en huiselijk geweld € 12.870
GGZ Delfland Activiteiten rond jeugdpreventie € 79.423
Stichting Museumnacht Delft Organisatie van Cultuurbarbaren € 20.000
Xtra Plus Pop up panden JIP € 20.000
Stichting Jess Jeugdactiviteiten € 10.000
Stichting DOK Activiteiten Taalhuis € 74.450
JGZ

Uitvoering van de MenACWY-vaccinaties en
Informed Consent werkzaamheden

€ 16.762
Totaal   €8.167.407,78
Economische zelfstandigheid    
Stichting Voedselbank Delft Verstrekken van voedselpakket voor
inwoners van Delft
€ 32.100
Stichting ISOFA Persoonlijke budgetbegeleiding en hulp bij
de financiële administratie ter voorkoming
van problematische schulden
€ 51.500
Vereniging Humanitas Persoonlijke budgetbegeleiding en hulp bij
de financiële administratie ter voorkoming
van problematische schulden
€ 38.250
Stichting Save the Children Speaking Minds € 11.317,56
JobOn Community voor werkzoekenden € 11.725,40
Stichting Stunt Sociaal Coöperatief Ondernemen SCOPE
2021 - 2022
€ 21.000
ISF Helpen van mensen met urgente financiële
noden
€ 5.000
Stichting Klassewerk Delft Talentenhuis € 5.000
Stichting Theaterfestival Delft Maakweken Poptahof '21, Echo en Medusa € 7.000
Stichting Nederlandse
Schuldhulproute Nederland
Geldfit € 23.280
Firma Van Buiten Lekker Bezig € 148.930
GGZ Delfland / Doel Lekker Bezig € 92.511
Hulpboeren Hoeve Biesland Lekker Bezig € 13.828
Stichting Stunt Lekker Bezig € 609.438
Stichting Wetswinkel Delfland Juridisch advies € 3.500
ROC Mondriaan
Onderwijsgroep
Wervingscampagne Doe Weer Mee! € 8.702,40
Stichting Kledingbank
de Buurvrouw
Verstrekken van gratis kleding en schoeisel
voor de armsten van de samenleving
€ 12.940
Stichting Delftse Vakantie
Activiteiten
Project Het Grote KinderZomerFeest € 5.000
Stichting Voedselbank Delft Verstrekken van voedselpakket voor
inwoners van Delft
€ 32.100
Totaal   €1.133.112,36
Solide maatschappelijke basis    
Stichting Kinderopvang Delft Peuteropvang en voorschoolse educatie € 35.022
Kinderopvang Morgen
(voorheen Stichting Rijswijkse
kinderopvang)
Peuteropvang en voorschoolse educatie € 81.848
Stichting Mediafonds Onderzoeksjournalistiek Mediafonds Delft € 50.000
Laurentius Stichting Onderwijsachterstandenbeleid € 87.684,10
Stichting Exploitatie
Sportaccommodatie Concordia
Onderhoud van de golfbaan op sportpark
Brasserskade
€ 43.887
Delftse Werkgroep
Homoseksualiteit
Delftse Werkgroep Homoseksualiteit € 13.042,12
Stichting Youth for Christ Stichting Youth for Christ (Mall) € 51.140,30
Speeltuin De Bras Speeltuin De Bras € 12.915
Speeltuin Westerhonk Speeltuin Westerhonk € 15.056
Sportraad Uitvoering huldigingsbeleid en
verenigingsondersteuning
€ 14.000
Korfbalvereniging Fortuna Delft Onderhoud sportpark Kruithuisweg € 9.998
Kynologenclub Delft e.o. Onderhoudswerkzaamheden op het
sportterrein aan Tanthofdreef 10
€ 4.515
Stichting Sportpark Biesland Onderhoud sportpark Biesland € 43.500
Librijn Openbaar Onderwijs Onderwijsachterstandenbeleid € 47.921,20
Kindercentrum Hansje Stoffel Peuteropvang en voorschoolse educatie € 33.798
Bambino Christelijke
Kindercentra
Peuteropvang en voorschoolse educatie € 38.323
DOK Delft Cultuurhelden Deelname aan programma Cultuureducatie
met kwaliteit 2021-2024 van het fonds voor Cultuurparticipatie
€ 81.499
Grotius College Taalbegeleiding van leerlingen die
doorstromen vanuit internationale
schakelklas naar het voortgezet onderwijs
€ 50.980
Stichting Westerpop Peter Tetteroo Bokaal € 5.000
Stichting Present Delft Vrijwilligersprojecten in Delft € 15.498
Stichting Beeldende Kunsten
Delft
Programmering Exposities € 46.500
Stichting World Art Delft Organisatie van maatschappelijke en
educatieve activiteiten
€ 22.039
Museum Paul Tetar van Elven Uitvoering tentoonstelling museum Paul
Tetar van Elven
€ 47.146
Stichting Theaternetwerk Theaternetwerk € 21.735
Stichting Rietveld Theater Stichting Rietveld Theater 2021 € 65.910
Stichting Can I Dream Talentonwikkeling, weerbaarheid,
veerkracht een culturele vorming Delftse
jongeren
€ 30.000
Vereniging Bacinol Ondersteuning van de beeldende
kunstactiviteiten
€ 15.706
Stichting Omroep Delft Activiteitenplan 2021 € 79.580
Stichting Studenten
Vrijwilligerswerk Delft
Bevordering deelname aan vrijwilligerswerk
studenten
€ 4.000
Stichting Open Monumentendag Organiseren Open Monumentenweekend
2021
€ 25.000
Lucas Onderwijs Stanislas
College
Loopbaanoriëntatie en begeleiding € 60.000
Speeltuin Geerweg Speeltuin Geerweg € 12.000
Kinderopvang Morgen
(voorheen Stichting Rijswijkse kinderopvang)
Compensatieregeling voor niet-kot ouders € 1.753,27
Stichting Delftse
Peuterspeelzalen
Compensatieregeling voor niet-kot ouders € 10.436,27
Stichting Kinderspeelzaal
Delft
Compensatieregeling voor niet-kot ouders € 2.467,42
Bambino Delfts Blauw bv Compensatieregeling voor niet-kot ouders € 211,33
Stichting Rode Feniks Project BuitenhofBruistBuurtkrant € 7.500
Stichting Pop Oefenruimte
Delft
SPOD € 57.247
Kinderopvang Morgen
(voorheen Stichting Rijswijkse
kinderopvang)
Peuteropvang en voorschoolse educatie € 10.500
Bambino Christelijke
Kindercentra
KIJK! basistraining € 2.288
Stichting Delft Urban Sports Beheer skatebaan Delft € 44.813
Stanislas College
Krakeelpolder (Lucas
Onderwijs)
Pilot onderwijstalent betadomein € 30.792
Stichting Delfste
Peuterspeelzalen
Peuteropvang en voorschoolse educatie € 1.174.035
Pleysiercollege Instandhouding nevenvestiging locatie Delft € 145.889
DOK Delft Vindplaatsen, taalvisite, taalladder en
thematerrassen
€ 278.395
Grotius College Twee kopklassen € 171.293
Stichting Fringe Festival Delft Fringe Festival 2021-2024 € 15.000
Stichting Kinderspeelzaal Delft Peuteropvang en voorschoolse educatie € 418.133
SCO OAB Onderwijsachterstandenbeleid € 103.999,20
Sportfondsen Delft bv Exploitatie van het Sportfondsenbad € 227.872
Stichting Reservefonds De
VAK
Stip op de Horizon 2020/2023 € 796.500
SCO Communityschool Communityschoolplan 2021 € 144.370
Stichting DOK Activiteiten in 2021 door Stichting DOK € 4.039.201
Stichting Theater Delft Jaaractiviteiten Theater De Veste € 1.677.725
Stichting Participe Acht opgaven van Delft voor Elkaar € 2.379.678
Haaglanden Beweegt bv Acht opgaven van Delft voor Elkaar € 1.082.138
Stichting Kwadraad Acht opgaven van Delft voor Elkaar € 363.693
Stichting MEE Zuid-Holland
Noord
Acht opgaven van Delft voor Elkaar € 1.398.703
Stichting 38CC Programmering exposities € 120.000
MEE Zuid Nederland KIA € 117.707
JGZ VVE Jeugdgezondheidszorg € 7.504
Stichting Delfts Peil Programma 2021 € 160.000
Laurentius Stichting Onderwijsachterstandenbeleid € 98.291
SCO Delft Onderwijsachterstandenbeleid € 106.251
Librijn Openbaar Onderwijs Onderwijsachterstandenbeleid € 59.750
Stichting Can I Dream Participatietrajecten Culture Buitenhof € 7.500
GGZ Delfland/DOEL Collectieve preventie en huiselijk geweld € 49.402 
Speeltuin Westerhonk Activiteiten Speeltuin Westerhonk € 14.768
Stichting Jeugdeducatiefonds Ondersteuning van vier Delftse scholen
om kansenongelijkheid en armoede tegen
te gaan
€ 22.500
Stichting Delftse Peuterspeelzalen Tutoring € 69.300
Stichting Reformatorisch Onderwijs Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS 2021) € 93.208,50
ROC Mondriaan Digital Operations € 25.000
Stichting Jess Jeugdactiviteiten € 50.000
Laurentius Stichting Pilot Studenten voor educatie € 50.000
SCO Delft Taalklas op basisschool De Horizon € 8.000
Stichting Kinderspeelzaal Delft Tutoring € 17.350
JINC Delftse jongeren helpen naar een betere start op de arbeidsmarkt € 17.500
Laurentius Stichting Taalklas op de Mgr. Bekkersschool € 8.000
Stichting Librijn Taalklas op de Delftse Dalton school € 8.000
Stichting KopieKoffie Sociale versterking van de Gillisbuurt € 15.000
Delft voor Elkaar / Stichting Kwadraad Passend ondersteuningsaanbod in preventief Sociaal Domein op het Pro Grotius € 49.920
Coöperatie De VAK Activiteit Oorlog in Delft € 3.400
GGZ/Doel Lekker Bezig 2021 € 316.460
Hulpboeren Hoeve Biesland Lekker Bezig € 13,828
Totaal   €17.258.514,71
Schone en veilige stad    
Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp € 30.759
Stichting IdB Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie-
voorzieningen
€ 42.723
Stichting Wildopvang Opvang van vogels en wilde dieren € 12.500
Totaal   € 85.982
Goed wonen    
GGZ Delfland Bemoeizorg Poptahof € 50.000
Vidomes 2e pilot jaar seniorenmakelaar € 47.500
Totaal   € 97.500
Stad in bedrijf    
Stichting Highlight Delft Highlight Festival 2021 € 40.000
Stichting Horeca
Muziekfestivals
Delfts Bluefestival 2021 € 6.000
Stichting Varend Corso
Westland
Corso Westland 2021 € 7.000
Stichting Jazz Delft Jazz in Delft 2021 € 3.000
Stichting Theaterfestival Delft Mooi Weer Spelen 2021 € 18.000
Stichting Westerpop Festival Westerpop € 40.000
Stichting Highlight Delft Uitvoeren van een verkenning naar
platformfunctie voor Highlight
€ 20.000
QuTech Quantum Delft € 80.000
Stichting Delft Marketing UIT
Agenda
Stadsbrede UIT-agenda € 40.000
Ondernemersfonds Delft Investeringen in de ruimtelijke en
economische vitaliteit van de stad
€ 950.000
Stichting Centrum
Management Delft
Uitvoering van het jaarplan 2021 Call to Act € 150.000
Stichting Fringe Festival Delft Fringe Festival 2021-2024 € 32.500
Innovation Quarter Operationele kosten van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij IQ
€ 200.000
Yes!Delft Innovatie en technologie € 150.000
Stichting Delft Marketing Destinatiemarketing en -management stad
Delft
€ 580.000
Stichting Delft Marketing Voorbereiding verhuizing en inrichting
Huis van Delft
€ 210.000
ImpaQt ImpaQt Nano NISQ
Zie de beschikking voor deze subsidie.
€ 200.000
Medical Delta Medical Delta € 10.000
Like2 Organize BV Urban Trail Delft € 5.000
Stichting Fringe Festival Lichtjesweek € 10.000
House of Quantum BV Quantum Community Lab € 50.000
Stichting Taptoe Delft Project Taptoe Delft 2021 € 40.000
Totaal   € 2.841.500
Overhead    
TOP Delft Organiseren van lezingen, cursussen en
stadsgesprekken voor burgers en instelling
van gemeente Delft
€ 25.000
Stichting Knapsack Festival Knapsack Festival 2021 € 48.358
Totaal   € 73.358
Duurzaam Delft    
Stichting Platform
Energietransitie
Inzet in de stad ter ondersteuning
energietransitie
€ 12.500
Deelstroom Delft Project RRE € 162.000
Stichting Platform Energietransitie Project RRE € 130.500
Totaal   € 305.000
Stad en bestuur    
Stichting HBO Haaglanden E-learnings over digitalisering voor MKB € 69.500
Totaal   € 69.500

Inzien

Wilt u een subsidiebeschikking inzien? Vraag deze aan via het contactformulier.