Jaarlijkse subsidies 2022

In de tabel ziet u de organisaties die in 2022 een jaarlijkse subsidie hebben gekregen. En voor welk bedrag. De verschillende delen van de tabel zijn de doelstellingen van de gemeente.

In 2022 heeft de gemeente € 31.122.000,04 aan jaarlijkse subsidies verleend.

Het bedrag kan afwijken van de daadwerkelijk ontvangen subsidie. Bijvoorbeeld als de organisatie bepaalde activiteiten niet heeft uitgevoerd.

Organisatie Activiteit / project Bedrag

Sterk en sociaal

   
Stichting JESS Jongeren Informatie Punt (JIP) € 101.046
GGZ Delfland Lekker bezig € 316.460
SCO Delft Communityschool plan 2022 € 171.170
Stichting Perspektief Maatschappelijke Opvang en
Ketenaanpak Huiselijk Geweld
€ 3.875.000
Stichting 38CC Programmering van 5 kwalitatief hoogwaardige kunstexposities € 130.000
Rivierduinen Servicebedrijf Centrum Seksueel Geweld € 46.546,65
Thuisgekookt Koppelen/ondersteunen/monitoren kwetsbare aanvragers en thuiskoks € 34.050
Stichting Vitalis Vitalis Delft 2022 € 15.000
Stichting Delft Urban Sports Beheer skatebaan Delft € 45.000
Stichting Beeldende Kunsten
Delft
Programmering van tentoonstellingen in
het Prinsenkwartier
€ 46.500
Stichting Museumnacht Delft Organisatie van Cultuurbarbaren € 23.000
Stichting RADIUS CCA RADIUS en Benedenwereld € 20.000
GGZ Delfland/DOEL 'Trainingen huiselijk geweld' in het kader
van preventie
€ 34.695
Stichting Hospice en VPTZ
Delft
Huishoudelijke hulp € 28.033
Stichting Can I Dream Samen met doelgroepen nieuwe
projecten ontwikkelen en uitvoeren
€ 40.000
Stichting Studenten
Vrijwilligerswerk Delft
Stichting Vrijwilligerswerk Delft € 4.000
Stichting Participe Delft Activiteiten vangnet in de wijk € 280.000
Stichting Jeugdgezondheidszorg ZHW Jeugdgezondheidszorg 2022 € 2.638.566
Stichting Omroep Delft Activiteitenplan 2022 € 79.580
Stichting Rietveld Theater Activiteiten Rietveld Theater 2022 € 65.910
Theaternetwerk Activiteiten Theaternetwerk 2022 € 21.735
D. van der Bent Project De Muzen € 3.000
Stanislas College Delft Loopbaanoriëntatie en begeleiding € 60.000
Stichting Theater Festival Delftse Maakweken Poptahof 2022
Tiresias en Atalanta
€ 7.000
Je mag er zijn 't Westland Praktische hulp en ontmoetingen in het kader
van project Je Mag Er Zijn
€ 5.000
Stichting Kledingbank Delft Activiteiten van St. Kledingbank Delft
'De Buurvrouw'
€ 15.000
Stichting CanIDream Community Art in Buitenhof € 10.000
Stichting Participe Delft Moedergroepen 2022 € 22.300
Humanitas Home-Start € 92.437
Stichting Rode Feniks Feniks After School € 17.500
Stichting CanIDream Keti Koti 2022 € 12.000
Delft voor Elkaar /
Stichting Kwadraad
Passend ondersteuningsaanbod in
preventief Sociaal Domein
€ 34.944
Stichting Delftse Vakantie
Activiteiten
Project Delftse Vakantie Activiteiten € 6.000
JINC Delftse jongeren helpen elkaar naar een
betere start op de arbeidsmarkt
€ 20.000
Stichting DOK Activiteiten van Taalhuis € 60.000
Stichting Popwaarts Popronde 2021 € 7.500
Stichting Perspektief Maatschappelijke Opvang en
Ketenaanpak Huiselijk Geweld
€ 136.297
Stichting Perspektief Intensief Casemanagement € 260.296
GGZ Delfland GGZ Jeugdpreventie € 55.000
Stichting Rode Feniks Uitgeven wijkkrant Buitenhof Bruist € 3.250
Stichting Welbevinden Delft Najaarsactiviteiten Jeugd Tanthof € 7.000
Stichting Perspektief Activiteiten Maatschappelijke Opvang en
Ketenaanpak Huiselijk Geweld
€ 89.180,37
Stichting DOK Delft Tegemoetkoming gratis
jeugdlidmaatschap 2022-2023
€ 115.000
Totaal   € 9.054.996,02

Economische zelfstandigheid

   
GGZ Delfland Activiteiten van Lekker Bezig € 92.511
Stichting Stunt Activiteiten van Lekker Bezig € 609.438
Stichting Werkconnect Activiteiten van Lekker Bezig € 148.930
Stichting Stunt Sociaal Coöperatief Ondernemen € 21.000
Stichting JobOn (DeBroekriem) Activiteiten in Delft van JobOn - 
een community voor werkzoekenden
€ 11.725,40
Hulpboeren Hoeve Biesland Werkervaringsplekken bieden binnen
Hoeve Biesland
€ 13.826
Stichting Museum Paul Tetar van Elven Uitvoering tentoonstellingen € 47.146
ISOFA Persoonlijke budgetbegeleiding en hulp
bij de financiële administratie
€ 68.500
Vereniging Humanitas Thuisadministratie Humanitas Delft € 39.675
Interkerkelijk Sociaal Fonds Mensen helpen met urgente noden € 5.000
Stichting Voedselbank Delft Verstrekken van voedselpakket voor
inwoners van Delft
€ 32.100
Serious Gaming Activiteiten van Vereniging Serious Gaming € 5.000
MEE Zuid-Holland Noord Financiën voor Elkaar € 30.400
Totaal   € 1.125.251,40

Solide maatschappelijke basis

   
Stichting Delftse Peuterspeelzalen Voorschoolse voorzieningen en tutoring € 1.337.430
Stichting Kinderspeelzaal Voorschoolse voorzieningen en tutoring € 403.165
SCO  Onderwijsachterstandenbeleid € 211.234,80
DOK Delft Vindplaatsen, Taalvisie, Taal-ladder en
Thematassen
€ 598.900
Grotius College Onderwijsachterstandenbeleid € 107.467
Laurentius Stichting Onderwijsachterstandenbeleid € 160.285
Stichting Reservefonds De VAK Stimuleren van actieve kunstbeoefening
in Delft
€ 776.500
Pleysier College Instandhouding nevenvestiging € 145.889
Stichting Delfts Peil Wijk- en stadsprojecten, Advisering,
ondersteuning en opdrachten en
Cultuurhuizen in de wijken
€ 160.000
Librijn Openbaar Onderwijs Onderwijsachterstandenbeleid € 80.205
Hulpboeren Hoeve Biesland Bieden van werkervaringsplekken binnen
Hoeve Biesland
€ 13.828
Stichting Kinderopvang Delft Voorschoolse voorzieningen € 33.120
Stichting Kinderopvang Morgen Voorschoolse voorzieningen en tutoring € 75.810
Stichting Present Organisatie en coördinatie van vrijwilligers-
projecten voor en door Delftenaren
€ 15.000
Delftse Werkgroep Homoseksualiteit Activiteiten van de werkgroep € 13.042,13
Stichting DOK Cultuurhelden € 82.184
Bambino Christelijke Kindercentra Voorschoolse voorzieningen € 18.440
Stichting Exploitatie Sportaccommodatie Concordia Onderhoud golfbaan op sportpark
Brasserskade
€ 43.887
Korfbalvereniging Fortuna Delft Onderhoud sportpark Kruithuisweg € 10.000
Kynologenclub Delft e.o. Onderhoud sportterrein aan de
Tanthofdreef 10
€ 4.515
Stichting Sportpark Biesland Onderhoud van het sportpark Biesland € 44.940
Sportraad Delft Uitvoering Huldigingsbeleid en
Verenigingsondersteuning
€ 14.000
Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding Gemeentelijke Antidiscriminatie-voorzieningen € 70.771
Vereniging Bacinol Ondersteuning van de beeldende kunst-
activiteiten in Bacinol II
€ 15.706
Stichting School's Cool Delft School's Cool € 32.000
Stichting Youth for Christ Delft Activiteiten van de stichting (The Mall) € 51.140,30
Mondriaan Onderwijsgroep Wervingscampagne Doe Weer Mee! € 8.702,40
Stichting JESS Inzet jeugdinterventie € 94.500
Haaglanden Beweegt BV Acht opgaven van Delft voor Elkaar € 1.073.581
Stichting Kwadraad Acht opgaven van Delft voor Elkaar € 366.748
Stichting MEE ZHN Acht opgaven van Delft voor Elkaar € 1.562.491
Stichting Participe Delft Acht opgaven van Delft voor Elkaar € 2.413.167
Stichting Theater Delft Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 € 1.906.725
Kinderopvang BAM! Voorschoolse voorzieningen € 60.445
Stichting POP Oefenruimte
Delft
Activiteitenplan 2022 SPOD € 57.247
Stichting Mediafonds Delft Onderzoek en kwaliteit journalistiek
Mediafonds Delft
€ 50.000
Stichting Open Monumentendag Delft Organiseren Open Monumentenweekend € 25.000
Stichting Scholengroep
Spinoza
Begeleiding NT2 voor doorstroming ISK-
leerlingen
€ 50.000
Technische Universiteit Delft Van groot naar beter: samen wonen op
leeftijd
€ 12.366
Inbo Van groot naar beter: samen wonen op
leeftijd
€ 17.358
Laurentius Stichting Onderwijsachterstandenbeleid € 79.615,75
Stichting DOK Frictiekosten vorming talen
cultuurcentrum 2016-2017
€ 225.000
SCO Onderwijsachterstandenbeleid € 256.200
Librijn Onderwijsachterstandenbeleid € 10.540
GGZ Delfland / DOEL Delft Positief Gezond € 58.402
Stichting DOK Activiteiten 2022 € 4.073.130
Stichting Scholengroep
Spinoza
Pilot Kopklas Taal-Rekenen 2022/2023 € 41.593
Sportfondsen Delft B.V. Exploitatie Sportfondsen Delft € 227.872
Stichting Vinci Tutoringsprogramma Sjakie! € 20.000
Stichting Kinderopvang
Morgen
Onderwijsachterstandenbeleid en
voorschoolse voorzieningen: beweegvloeren
€ 8.769
Stichting Kinderspeelzaal Delft Onderwijsachterstandenbeleid en
voorschoolse voorzieningen: beweegvloeren
€ 26.307
Stichting Delftse
Peuterspeelzalen
Onderwijsachterstandenbeleid en
voorschoolse voorzieningen: beweegvloeren
€ 35.076
Bambino Delfts Blauw B.V. Onderwijsachterstandenbeleid en
voorschoolse voorzieningen: beweegvloeren
€ 8.769
Kinderopvang BAM! Onderwijsachterstandenbeleid en
voorschoolse voorzieningen: beweegvloeren
€ 8.769
Stichting DOK Delft Extra investering programmering OPEN € 50.000
Gemeente Den Haag -
GGD Haaglanden
Bewegend leren € 37.415
Totaal   €17.385.247,37

Schone en veilige stad

   
Brijder Verslavingszorg BV Verslavingszorg en verslavingspreventie
Delft, Westland en Oostland
€ 566.260
Stichting Halt Voorlichtingen Halt VO scholen Delft € 10.000
Speeltuin de Bras Activiteiten speeltuin de Bras € 12.500
Wild- en Vogelopvang Activiteiten Wildopvang en Egelzolder € 30.000
Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp 2022 € 34.186
Speeltuinvereniging Westerhonk Activiteiten speeltuin Westerhonk € 15.000
Exodus Nederland Begeleiding van (ex-)gedetineerden € 20.000
Bureau MHR Begeleiding van (ex-)gedetineerden € 35.000
Totaal   € 722.946

Goed wonen

   
Deelstroom Delft Ondersteuning schone en veilige stad € 49.914
Totaal   € 49.914

Stad in bedrijf

   
Stichting Delft Marketing Uitvoeren van activiteiten en
werkzaamheden van de stichting
€ 660.000
Stichting Centrum management Delft Uitvoering van de jaarlijkse plannen
van de SCMD voor de binnenstad
€ 150.000
YES!Delft Activiteiten YES!Delft € 150.000
Ondernemersfonds Delft Investeringen in de ruimtelijke en
economische vitaliteit van de stad
€ 1.000.000
Stichting de Bühne Gluren bij de Buren en
Struinen in de Tuinen
€ 5.000
De Burgemeesters Festivals BV Koningsdag op de Markt 2022 € 9.925,25
Stichting Theaterfestival Delft Mooi Weer Spelen 2022 € 20.000
Varend Corso Westland Varend Corso Westland 2022 € 10.000
iQ Events BV Winters Delft 2022 € 20.000
Innovation Quarter Jaarplan 2022 € 200.000
Stichting Knapsack Festival Knapsack Festival 2022 € 20.000
Stichting Delft Chamber
Music Festival
Delft Chamer Music Festival 2022 € 40.000
Dhr. L. Quack After Party Varend Corso € 6.050
Technet Activiteiten Technet € 15.750
Medical Delta Uitvoering jaarplan 2022 € 10.000
Stichting Aerospace
Innovation Hub
Kwartiermakerswerkzaamheden voor de
Aerospace Innovation Hub
€ 15.000
Stichting Planet B.io Biotech Campus Delft € 75.000
Totaal   € 2.406.725,25

Duurzaam Delft

   
Deelstroom Delft Inzet van energiecoaches die inwoners van
Delft adviseren over energie besparen
€ 72.600
Deelstroom Delft Hulp aan minima bij het nemen van
energiebesparende maatregelen
€ 45.450
De Burgemeesters Festivals
BV
Activiteiten thematiek duurzaamheid en 
voedsel van de toekomst
€ 5.000
Deelstroom Delft Energiehulp aan huishouden met een laag
inkomen
€ 253.870
Totaal   € 376.920

Inzien

Wilt u een subsidiebeschikking inzien? Vraag deze aan via het contactformulier.