Subsidie coronamaatregelen maatschappelijke organisaties

Heeft uw organisatie ernstige financiële problemen door de coronacrisis? En dreigt u failliet te gaan? Dan kon u tot 15 juli 2021 bij de gemeente subsidie aanvragen. Hiermee kunt u uw activiteiten blijven uitvoeren tijdens en na de coronacrisis. 

Voor wie?

De volgende organisaties zonder winstoogmerk konden subsidie krijgen:

 • Organisaties die werken in de cultuur, erfgoed of sport
 • Sociaal ondernemers
 • Maatschappelijke initiatiefnemers
 • Buurthuizen
 • Kinderboerderijen
 • Verhuurders van recreatieve en culturele ruimten
 • Dierenopvang
 • Scouting

De subsidie was niet voor studentensportverenigingen.

Hoeveel?

Het bedrag dat u voor de subsidie kon krijgen was maximaal:

 • € 75.000 voor organisaties met minder omzet dan € 500.000 per jaar
 • € 150.000 voor organisaties met meer omzet dan € 500.000 per jaar

Voorwaarden

 • U moest aantonen dat het financiële tekort komt door de coronacrisis.
 • U heeft van alle mogelijke bestaande steunmaatregelen gebruikgemaakt.
 • Uw organisatie heeft na deze subsidie een financieel gezonde toekomst.
 • U voert activiteiten uit die passen binnen de doelstellingen uit de gemeentelijke begroting. En de 1,5 meter-samenleving.