Subsidie coronamaatregelen maatschappelijke organisaties

Begin 2022 konden veel organisaties hun activiteiten niet uitvoeren door de coronamaatregelen. Heeft uw organisaties ernstige financiële problemen door deze maatregelen? En komt de continuïteit van uw organisatie in gevaar? Dan kunt u tot 15 juli 2022 subsidie aanvragen bij de gemeente. De subsidie vraagt u schriftelijk aan.

Voor wie?

De volgende organisaties zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen:

 • Organisaties die werken in de cultuur, erfgoed of sport
 • Sociaal ondernemers
 • Maatschappelijke initiatiefnemers
 • Buurthuizen
 • Kinderboerderijen
 • Verhuurders van recreatieve en culturele ruimten
 • Dierenopvang
 • Scouting

De subsidie is niet voor studentensportverenigingen.

Hoeveel subsidie?

Het bedrag dat u voor de subsidie kunt krijgen is maximaal:

 • € 50.000 voor organisaties met minder omzet dan € 500.000 per jaar
 • € 80.000 voor organisaties met meer omzet dan € 500.000 per jaar

Voorwaarden

 • U moet kunnen aantonen dat het financiële tekort komt door de coronacrisis.
 • U heeft van alle mogelijke bestaande steunmaatregelen gebruikgemaakt.
 • Uw organisatie heeft na deze subsidie een financieel gezonde toekomst.
 • U voert activiteiten uit die passen binnen de doelstellingen uit de gemeentelijke begroting.
Uw mening
Uw mening