Stimuleringssubsidie

Een stimuleringssubsidie is voor activiteiten die bijdragen aan de participatiesamenleving of een innovatieve stad. De subsidie vraagt u aan via het aanvraagformulier. Dit kan het hele jaar door.

Waarvoor mogelijk?

U kunt een stimuleringssubsidie aanvragen voor activiteiten en projecten die bijdragen aan het bevorderen van de:

  • Participatie van inwoners van Delft
  • Eigen en gezamenlijke kracht van Delftenaren
  • Veiligheid en een goed sociaal klimaat
  • Duurzaamheid en het Delftse milieu

Komt u in aanmerking?

Wilt u weten of u voor de subsidie in aanmerking komt? Stel uw vraag via het contactformulier en vermeld hierbij het doel en een omschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.

Subsidie verantwoorden

Ontvangt u meer dan € 5.000 subsidie? Dan moet u de besteding van de subsidie verantwoorden bij de gemeente. De gemeente stelt het subsidiebedrag daarna binnen 8 weken definitief vast.

Overzicht subsidies

Uw mening
Uw mening