Stimuleringssubsidies 2020

In de tabel ziet u welke organisaties in 2020 een stimuleringssubsidie hebben gekregen en voor welk bedrag. De tabel is onderverdeeld in de doelstellingen van de gemeente. In 2020 heeft de gemeente tot nu toe € 94.017,50 aan stimuleringssubsidies verleend.

Participatie inwoners

   
Organisatie Activiteit / project Bedrag
Museum Paul Tetar van Elven Drawing Rooms € 4.000
GGZ Delfland Openluchtvoorstelling
"Peter Pan" Jorisproductie
€ 5.000
Kamerkoor Tourdion Drie Schuintamboers € 550
R. Slijpen Voorstelling Dark Shades of light € 1.750
Stichting De Delftse Molen Midwinter lichtjestocht € 1.000
Stichting Mobiele Clowniek Fabriek Sprookjes van Grimm € 5.000
Blue Vocals Lustrumconcert Blue Vocals € 1.000
D.S.Z.W. Broach De Slag om Delft € 1.000
Stichting Zangstudio Delft Project Naundorff, mysterie
van het Kalverbos
€ 11.500
Coöperatie De Vak Oorlog in Delft, Ontspoord € 2.000
D.P.N. Mul Delfts Collectief / Festival Delft
Heeft Het Zelf
€ 3.200
Stichting Aangeschoten Wild Festival X € 1.500
Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella Vrijheidsconcert 2020 € 5.000
Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft Activiteiten van de stichting € 4.000
Stichting Theater Delft Theaterproductie Mother Earth
met bewoners
€ 15.000
Totaal   € 61.500

Eigen en gezamenlijke kracht

   
GGZ Delfland Week van de psychiatrie 2020 € 4.000
F.C.M. Postma Tijdelijk Van Leeuwenhoekpark € 5.000
E. Merselina Carnaval Delft € 300
A. den Harder Project levensverhaal Rene € 2.500
Stichting R.K. Stadsdiaconaat Delft Kinderen van de Voedselbank € 417,50
Coöperatie De Vak Talent & Docent Concert 2020 € 2.250
Coöperatie De Vak Lunchpauzeconcerten 2020
in OPEN
€ 2.000
Totaal   € 16.467,50

Sociaal klimaat en veiligheid

   
Platform Delftse Bruggen Delftse Doorkijkers € 3.100
Stichting De Delftse Molen Aanleg Molentuin € 3.900
Totaal   € 7.000

Duurzaamheid en milieu

   
Bewonersinitiatief Wormenhotel Begeleiden wormenhotel € 3.000
United Building and Structural
Engineering Association
Value of Design Symposium € 1.500
Bewoners Professor Telderslaan Wormenhotel Professor
Telderslaan
€ 3.550
Studentenvereniging Life 9e Life Science Symposium € 1.000
Totaal   € 9.050

Inzien

Wilt u een subsidiebeschikking inzien? Vraag deze dan aan via het contactformulier.

Uw mening
Uw mening