Stimuleringssubsidies 2020

In de tabel ziet u welke organisaties in 2020 een stimuleringssubsidie hebben gekregen en voor welk bedrag. De tabel is onderverdeeld in de doelstellingen van de gemeente. In 2020 heeft de gemeente tot nu toe € 174.083,50 aan stimuleringssubsidies verleend.

Participatie inwoners

   
Organisatie Activiteit / project Bedrag
Museum Paul Tetar van Elven Drawing Rooms € 4.000
GGZ Delfland Openluchtvoorstelling
"Peter Pan" Jorisproductie
€ 5.000
Kamerkoor Tourdion Drie Schuintamboers € 550
R. Slijpen Dark Shades of light € 1.750
Stichting De Delftse Molen Midwinter lichtjestocht € 1.000
Stichting Mobiele Clowniek Fabriek Sprookjes van Grimm € 5.000
Blue Vocals Lustrumconcert Blue Vocals € 1.000
D.S.Z.W. Broach De Slag om Delft € 1.000
Stichting Zangstudio Delft Naundorff, mysterie van het
alverbos
€ 11.500
Coöperatie De Vak Oorlog in Delft, Ontspoord € 2.000
D.P.N. Mul Delfts Collectief / Festival
Delft Heeft Het Zelf
€ 3.200
Stichting Aangeschoten Wild Festival X € 1.500
Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella Vrijheidsconcert 2020 € 5.000
Stichting Theater Delft Mother Earth met bewoners € 15.000
Stichting Pop Promotie Delft Op weg naar een gezond
Delfts popklimaat
€ 6.878
Stichting Zorg voor Muziek Oude tijden herleven € 2.000
Delfts Toneelgezelschap Verjaardagsfeest € 1.750
Sportief Besteed Groep Rolstoel Meerdaagse € 3.240
Stichting Delft-Freiberg Verbinden door te leren
kennen
€ 610
Koninklijke Harmonie Kapel Games in Concert € 1.250
Ontdek culinair Nederland Maaltijdbezorgers € 5.000
S. Egtberts Force Sweethearts - 75 jaar
vrijheid in Corona
€ 2.000
D.S.J.V. Groover Just Jazz 2020 € 1.000
Totaal   € 85.228

Eigen en gezamenlijke kracht

   
GGZ Delfland Week van de psychiatrie 2020 € 4.000
F.C.M. Postma Tijdelijk Van Leeuwenhoekpark € 5.000
E. Merselina Carnaval Delft € 300
A. den Harder Levensverhaal Rene € 2.500
Stichting R.K. Stadsdiaconaat Delft Kinderen van de Voedselbank € 417,50
Coöperatie De Vak Talent & Docent Concert 2020 € 2.250
Coöperatie De Vak Lunchpauzeconcerten 2020
in OPEN
€ 2.000
Stichting Talent en Dreams STAD Academy € 10.000
Stichting 8 maart Delft Internationale vrouwendag 2020 € 838
Stichting Mobiele Clowniek Fabriek Ties en de stadsclown on the move € 4.000
Stichting Participe Time 4 Your Future € 20.000
Stichting Theaterfestival Maakweken, knutselhuis editie € 2.000
Totaal   € 53.305,50

Sociaal klimaat en veiligheid

   
Platform Delftse Bruggen Delftse Doorkijkers € 3.100
Stichting De Delftse Molen Aanleg Molentuin € 3.900
Stichting Can I Dream Fingerprint Art by Nobis € 10.000
Centrum De Jessehof Openbare AED € 500
Totaal   € 17.500

Duurzaamheid en milieu

   
Bewonersinitiatief Wormenhotel Begeleiden wormenhotel € 3.000
United Building and Structural
Engineering Association
Value of Design Symposium € 1.500
Bewoners Professor Telderslaan Wormenhotel Professor
Telderslaan
€ 3.550
Studentenvereniging Life 9e Life Science Symposium € 1.000
Stichting Kunstsuper Delft Afvalstad € 3.000
Stichting Delftse Natuurwacht Natuuractiviteiten Overleven € 4.000
Pulsaqua Delft Meet Regen € 2.000
Totaal   € 18.050

Inzien

Wilt u een subsidiebeschikking inzien? Vraag deze dan aan via het contactformulier.

Uw mening
Uw mening