Wat betekent Verstedelijkingsakkoord voor Delft?

Burgemeester Van Bijsterveldt
Marja van Bijsterveldt

Wat betekent dit akkoord voor Delft? Wat gaan Delftenaren ervan merken? De gemeente bouwt natuurlijk zelf geen woningen, maar zorgt ervoor dat de randvoorwaarden om te bouwen in orde zijn voor corporaties en projectontwikkelaars. Hieronder leggen de leden van het college uit wat de alliantie voor hen – en vooral: voor de Delftenaren – kan betekenen.

‘Alliantie is de kracht van samen’

Marja van Bijsterveldt, burgemeester: “Samen staan we sterker. Dat is voor mij de kracht van de Verstedelijkingsalliantie, die wij met 7 andere steden, de Provincie en de Metropoolregio zijn aangegaan. Het biedt mogelijkheden om versneld binnenstedelijke oplossingen te vinden op het gebied van wonen, werken en mobiliteit. Wij hebben daar zelf ook plannen voor gemaakt. Die kunnen we nu dankzij de krachtenbundeling beter realiseren. Niet alleen omdat daar nu middelen voor ter beschikking worden gesteld. Ook omdat wij, met de 7 andere steden in Zuid-Holland, samen kunnen optrekken en van elkaar kunnen leren. Ook dat maakt dat we samen sterker staan.”

“Of Delftenaren blij moeten zijn met deze alliantie? Jazeker! Want die gaat meer kans bieden op een woning die beter bij je past. En meer kansen geven op leuk werk. En houdt Delft bereikbaar. En we kunnen bouwen aan een duurzamer Delft. En we kunnen blijven genieten van het recreatiegroen in en rond Delft. In dit alles kunnen we de komende jaren mooie stappen zetten, dankzij deze alliantie. Stappen die we anders ook zouden zetten, alleen veel langzamer. Ik zie dan ook veel redenen om blij te zijn met deze alliantie – met deze kracht van samen!”

Karin Schrederhof
Karin Schrederhof

‘Meer ruimte voor reuring’

Karin Schrederhof, wethouder Wonen: “Woningbouw is gekoppeld aan parkeerplekken. Met de Verstedelijkingsalliantie wordt woningbouw gekoppeld aan openbaar vervoer. In deze alliantie zijn daarom binnenstedelijke bouwlocaties opgenomen in de buurt van zulke ov-knooppunten. In Delft is dat onder meer het Schieoevergebied – op vijf tot tien fietsminuten afstand van Station Delft of Delft-Zuid.”

“Wij zitten met 7 andere gemeenten in deze alliantie. Met een fikse bouwopgave. De Delftse opgave is om de komende jaren 15.000 woningen te bouwen. Door wonen te koppelen aan openbaar vervoer, zijn minder parkeerplekken nodig. Dat geeft ons de mogelijkheid om bij woningbouwplannen de openbare ruimte in het Schieoevergebied anders in te vullen. Leuker, spannender. Het geeft ons meer ruimte om de woonomgeving aantrekkelijker te maken, om ‘reuring op ooghoogte’ te bewerkstelligen. Waardoor aangenaam wonen niet pas bij je voordeur begint, maar al zodra je de trein uitstapt of je buurt binnenwandelt – leuk wonen in een leuke omgeving verruimt je thuisgevoel. De alliantie gaat ons daar absoluut bij helpen. En ook onze partners binnen deze alliantie natuurlijk, want we kunnen onze ervaringen en aandachtspunten delen met onze alliantiepartners en van elkaar leren.”

Martina Huijsmans
Martina Huijsmans

‘Goed bereikbaar met fiets en OV’

Martina Huijsmans, wethouder ruimtelijke ordening, mobiliteit en dienstverlening: “Wat zo goed is aan deze alliantie, is dat acht steden niet alleen samenwerken om woningen te realiseren, maar ook inzetten op goede bereikbaarheid en leefbaarheid. We zetten er met elkaar de schouders onder. Die gezamenlijkheid  is echt iets om trots op te zijn.”

“We willen de locaties waar mensen wonen en werken beter met elkaar verbinden, zodat zoveel mogelijk mensen voor de fiets of het OV kiezen en minder vaak de auto pakken. Daarom versterken we het OV-netwerk van tram, metro en bus en benutten we locaties nabij de treinstations als woon- en werkgebied. We verbeteren het gemeentelijke fietsnetwerk en maken goede verbindingen met fietsroutes tussen de steden. Mobiliteit houdt niet op bij de gemeentegrens.”

“Het meest interessant van de alliantie vind ik dat we een gezamenlijke duurzame ambitie op verstedelijking en mobiliteit delen en samen optrekken richting Rijk om deze mogelijk te maken. We zetten in op duurzame vormen van mobiliteit, zoals fietsen, deelvervoer en OV, zodat de nieuwe woningen niet alleen goed bereikbaar zijn, maar de woonomgeving ook leefbaar en gezond is.”

Hatte van der Woude
Hatte van der Woude

‘Alliantie versterkt en revitaliseert’

Hatte van der Woude, wethouder Onderwijs: “De Verstedelijkingsalliantie is nodig om ín de stad te kunnen bouwen wat de stad nodig heeft. Woningen, bedrijfsruimtes en – niet te vergeten – voorzieningen. Delft staat voor de opgave om 15.000 woningen te bouwen. De mensen die daarin gaan wonen, willen ook winkelen, uitgaan, naar de dokter als ze ziek zijn, een school voor hun kinderen. De alliantie versterkt de voorzieningen in de stad, en revitaliseert bestaande voorzieningen. Dus dankzij deze alliantie hoeven we niet te bezuinigen op het voorzieningenniveau.”

“Voorbeeld? Nou, in het Schieoeversgebied – één van de twaalf grote bouwlocaties die in de alliantie zijn opgenomen – hadden we plannen voor een Makerspace. Een plek waar techniek op alle niveaus samenkomt, zowel voor het onderwijs als voor het bedrijfsleven. En waar jongeren zelf kunnen beleven en ervaren dat werken in de techniek op mbo-niveau óók leuk en spannend is. Dat je je een ambacht eigen kunt maken. Die mensen hebben we ook nodig, want technologie en innovaties zijn leuk, maar je hebt wel mensen nodig die die innovaties kunnen maken, beheren, onderhouden, repareren. Vákmensen. We waren al in gesprek met onderwijsinstellingen om de ontbrekende schakel in het techniekonderwijs – techniekopleidingen op mbo-niveau – van de grond te stampen in Delft. Deze alliantie kan dit makkelijker mogelijk maken. En jaren eerder.”

Bas Vollebregt
Bas Vollebregt

‘Werken aan woongenot én bedrijvigheid’

Bas Vollebregt, wethouder van o.a. Economie: “Wonen en werken bereikbaar houden; de Verstedelijkingsalliantie gaat ons daarbij helpen. De acht deelnemende gemeenten maken daarbij niet alleen afspraken over woningbouw. Het gaat om wonen, werken en ook voorzieningen. Die aandacht voor wonen én werken is ook logisch, want nodig: mensen moeten niet alleen ergens wonen, maar ook werken. Afspraken over woningbouw en bedrijfsterreinen maakten we al in regionaal verband, en dat zal met dit akkoord verder worden versterkt. Prima, want knelpunten op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid trekken zich niets van gemeentegrenzen aan. Als je die wilt oplossen, moet je over deze grens heen kijken en samenwerken met andere gemeenten.”

“De alliantie betekent dat we wonen én werken in Delft ruimte gaan geven – onder andere in het Schieoevergebied. Op verschillende manieren. Zo willen we ook wonen en werken mengen. Bijvoorbeeld werken op de begane grond en erboven wonen. Uiteraard zonder dat dat ten koste gaat van het woongenot of de bedrijvigheid. Wat de Verstedelijkingsalliantie ons gaat opleveren? We blijven gewoon bouwen aan een betere versie van Delft. Met de alliantie kunnen we daar wel sneller stappen in zetten. Samen, met onze partners in dit akkoord.”

Stephan Brandligt
Stephan Brandligt

‘Extra impuls voor Schieoevers Noord’

Stephan Brandligt, wethouder duurzaamheid, werk & inkomen en financiën: “Het verstedelijkingsakkoord is heel goed nieuws voor Delft. De bouw van woningen in Zuid Holland gaat vooral plaatsvinden langs hoogwaardige OV-lijnen, zoals de ‘Oude Lijn’, het spoor tussen Leiden en Dordrecht. Die insteek is precies wat we met de ontwikkeling van Schieoevers Noord voor ogen hebben, met station Delft Campus en de Schiehallen ernaast. Het akkoord is een extra impuls om daar iets moois van te maken. Met een bijdrage van het Rijk kunnen we sneller en ook beter aan de slag. Een spannend proces, want we beginnen niet met een lege weide, maar met een gebied waar al van alles staat. Dit helpt daar echt bij.”

“Ook voor de energietransitie is het akkoord een gunstige ontwikkeling. Zoveel mogelijk bouwen rondom OV-lijnen, bevordert dat mensen de trein nemen in plaats van de auto. Hoe compacter steden zijn, hoe energiezuiniger.”

“We hebben mooie plannen om Schieoevers Noord klimaatadaptief te maken. De kans dat dit eerder gerealiseerd kan worden, neemt hiermee toe. Waarbij ik wel moet aantekenen dat we op dit moment niet weten hoeveel het Rijk gaat bijdragen – en wanneer. Maar feit is dat het Rijk en wij er nu hetzelfde over denken: dat je woningen naast openbaar vervoer moet bouwen; niet langs de snelweg.” 

Uw mening
Uw mening