Bestemmingsplan Gele Scheikunde

De gemeente gaat het bestemmingsplan Gele Scheikunde voorbereiden. Met deze bekendmaking wil de gemeente belanghebbenden tijdig over het voornemen informeren.

Plangebied

Het plangebied is een driehoekig gebied met de grenzen:

  • Julianalaan (noordgrens)
  • Michiel de Ruyterweg (oostgrens)
  • Prins Bernhardlaan (zuidgrens)

Het gebied ligt in het zuidelijk deel van Delft in de wijk Wippolder. Het ligt op de kruising van de Zeeheldenbuurt, BK-City en de TU Delft Campus. De gemeente wil aan de Prins Bernhardlaan een internationale school plaatsen. Deze school ligt buiten het plangebied van dit bestemmingsplan.

Gele Scheikunde

In het plangebied gaat de gemeente het gebouwencomplex Gele Scheikunde herontwikkelen. In en rond het complex komen ongeveer 300 woningen. Ook is er ruimte voor winkels, bedrijven en horeca. Het bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling planologisch mogelijk.

Hoe gaat het verder?

De volgende stap is dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt te liggen. Hierop kunt u reageren door een zienswijze in te dienen. Hoe en wanneer, maakt de gemeente later bekend. 

Dit betekent dat u nu nog geen stukken kunt inzien. Of een zienswijze kunt indienen. Ook wint de gemeente nu nog geen advies in bij onafhankelijke instanties. De bekendmaking van dit voornemen is alleen om zo vroeg mogelijk informatie te verstrekken. Hiermee voldoet de gemeente aan artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Uw mening
Uw mening