Bestemmingsplan Hoek Abtswoudseweg - Zuideinde

Op de hoek van de Abtswoudseweg en het Zuideinde komen 120 woningen. In vier gebouwen met verschillende hoogten. Onder de gebouwen komt een halfverdiepte parkeergarage. Voor de bouw heeft de gemeente een ontwerp bestemmingsplan en omgevingsvergunning gemaakt.

Groene strook

Boven de parkeergarage is straks een groene strook. Samen met het groen uit Delftzicht wordt het een aantrekkelijk gebied om te verblijven. En draagt het bij aan een klimaatbestendige en biodiverse omgeving.

Gebundelde procedure

De bouw draagt ook bij aan de grote woningbouwopgave die Delft heeft. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van de Coördinatieverordening. Dit maakt een gebundelde ruimtelijke procedure mogelijk voor het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning. 

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u ook op afspraak inzien bij het stadskantoor aan het Stationsplein 1. Hier is ook een exemplaar van het bestemmingsplan te koop. De ontwerp omgevingsvergunning kunt u alleen bij het stadskantoor inzien.

Informatieavond

Op maandag 6 september is er van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond. De bijeenkomst is bij Lijm en Cultuur aan de Rotterdamseweg 272. Lukt dit door de coronamaatregelen niet? Dan vindt de bijeenkomst online plaats. Wilt u bij de informatieavond zijn? Meld u aan via het e-mailadres ruimtelijke_ordening@delft.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Reageren

U kunt reageren op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Dit heet een zienswijze indienen. De gemeente kan de plannen aanpassen door de reacties die erop komen. Reageren kan van 17 augustus tot en met 27 september 2021.

Online reageren

Op het bestemmingsplan kunt u online reageren. Inloggen doet u met uw DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning.

Schriftelijk reageren

U kunt ook schriftelijk reageren. Reageert u op het bestemmingsplan? Stuur dan uw reactie naar:

Gemeenteraad Delft
Postbus 78, 2600 ME  Delft

Stuur een reactie op de omgevingsvergunning naar:

College van burgemeester en wethouders van Delft
Postbus 78, 2600 ME  Delft

Vermeld in uw reactie duidelijk uw naam en adres. En om welk ontwerp bestemmingsplan of omgevingsvergunning het gaat. Het is niet mogelijk om via e-mail een reactie te geven.

Mondeling reageren

Wilt u liever mondeling een reactie geven? Stuur een e-mail naar ruimtelijke_ordening@delft.nl om een afspraak te maken. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Hoe gaat het verder?

Reageert u op het bestemmingsplan? Dan krijgt u later een nota waarin de gemeente alle reacties heeft samengevat en beantwoord. Deze Nota zienswijzen en het bestemmingsplan gaan daarna naar de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt uw reactie en beslist over de ontwerp omgevingsvergunning.