Vergoeding voor planschade

Een wijziging van een bestemmingplan kan voor u planschade veroorzaken. Bijvoorbeeld als uw huis of bedrijfspand minder waard wordt door de aanleg van een weg of als uw uitzicht verdwijnt. Ook kan er planschade optreden als een omgevingsvergunning afwijkt van de regels van het bestemmingsplan. Voor deze schades kunt u een vergoeding aanvragen.

Beschrijving

Binnen 5 jaar nadat de wijziging van het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden moet u uw aanvraag indienen. Uw schadeclaim is anders verjaard.

Procedure

Na uw aanvraag brengt een onafhankelijk bureau advies uit. Vervolgens neemt de gemeente binnen 6 weken een besluit over uw verzoek.

Besluit van provincie

Ontstaat de planschade door een besluit van de provincie? Dan kunt u hier ook bij de gemeente een vergoeding voor aanvragen. De gemeente stuurt uw verzoek vervolgens door naar de provincie.

Voorwaarden

  • De planschade is het gevolg van een planologische wijziging.
  • De planschade hoort redelijkerwijs niet voor uw rekening te blijven.
  • U heeft niet op een andere manier al een tegemoetkoming of compensatie voor de planschade ontvangen.
  • U kunt de vergoeding voor planschade aanvragen nadat de planologische wijziging onherroepelijk is. Dit betekent dat er geen bezwaar of beroep meer tegen kan worden aangetekend.

Wetten en regels

Kosten 2021

  • Behandelingskosten vergoeding planschade: € 300

Dit bedrag krijgt u terug als de gemeente uw verzoek geheel of gedeeltelijk toekent.